Regulated drives for all performance classes

Regulované pohony Regulované jednotky pre všetky výkonnostné triedy

Siemens Solution Partner

Firma BLUMENBECKER pôsobí ako SIEMENS Solution Partner v oblasti automatizácie a pohonov. V spolupráci s klientom hľadáme optimálne riešenie a ponúkame komplexnú automatizáciu technologických procesov, alebo riešenie špeciálne zamerané na problematiku samotných pohonov.

SIMOTION - Motion Control od firmy SIEMENS

Systém SIMOTION je určený pre jednoúčelové stroje alebo linky, ktoré vyžadujú veľmi rýchle a presné polohovacie úlohy. Spojuje logické riadenie, polohovacie úlohy (synchronizácia, vačky) a technologické funkcie (regulácia tlaku, teploty) v jednom systéme. Umožňuje riadenie maximálne 32 hydraulických alebo štandardných osí.

Frekvenčné meniče alebo jednotlivé osi sa chovajú ako obyčajné akčné členy (rieši sa iba regulačná slučka rýchlosti). Z toho vyplýva ich ľahká parametrizácia. Komunikačný systém SIMOTION s meničmi je realizovaný cez izochronný PROFIBUS (rýchla komunikácia, rovnaká doba cirkulácie programu pre všetky zariadenia na systéme a jeho synchronizáciu) alebo analógové (meniče podporujúce iba analógovú žiadosť alebo hydraulické osi). Možnosť pripojenia na ETHERNET (zber dát). V súčasnosti sú k dispozícii tri platformy, ktoré sú programované spoločným vývojovým prostredím SCOUT.

Varianty riešenia

 • SIMOTION C - dizajn rovnaký ako S7-300, možnosť rozšírenia modulov tohto systému (2-8 / 16 os) Určené pre polohovacie úlohy, logiku a technologické funkcie
 • SIMOTION P - základný systém Microsoft Windows NT (4-6 / 32 os) Určený pre lokalizačné úlohy, logiku, technologické funkcie, možnosť použitia programov založených na Windows, HMI (operačný panel).
 • SIMOTION D - dizajn SINAMICS (nové rady meničov, ktoré ešte nie sú k dispozícii) (2-8 / 16 os) Určené pre polohovacie úlohy, logiku, technologické funkcie.

Výhody

 • Flexibilita (jednoduché prispôsobenie zariadení na rôzne druhy výrobkov a jednoduchú integráciu čiastkových komponentov do existujúceho zariadenia)
 • Jednoduchost, spoľahlivosť, výkonnosť
 • Redukce času pro uvedení do provozu
 • Snadný servis
 • Redukce strojárskych mechanických zariadení (prevodovky, spojky, vačky)

Oblast použitia

 • Baliace linky
 • Stroje na spracovanie umelých hmôt a gumy
 • Lisy
 • Textilné stroje
 • Tlačiarenske stroje
 • Stroje na spracovanie dreva, skla a keramiky
 • A všade kde se využívají pozičéí úlohy

Regulované pohony sú tiež dobré pre životné prostredie

Elektrické pohonné systémy hrajú kľúčovú úlohu v zodpovednom využívaní energií. Spájajú napájací zdroj so všetkými mechanickými procesmi, ktoré sú zodpovedné za veľkú časť celkovej spotreby energie. Napríklad stroje poháňané elektromotormi predstavujú dve tretiny akékoľvek priemyselné spotreby energie. Ak európsky priemysel a vláda nahradí staré pohony, z ktorých niektoré bežia po desaťročia modernými pohonnými systémami, ktoré obsahujú elektronické riadenie rýchlosti a energeticky úsporné motory, ušetrí energiu vyše 100 miliárd kilowatthodín a zníži emisie CO2 takmer o 70 miliónov ton ročne - nehovoriac o úsporách nákladov pre podniky.

Naše služby

Poradenstvo

Začíname naše vzťahy konzultáciou, v ktorej analyzujeme vaše požiadavky a identifikujeme oblasti, kde vidíme priestor na zlepšenie. Ďalej navrhujeme a nakonfigurujeme riešenia tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám a súčasne maximalizovala ich hodnotu.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?