Wide range of robotic gluing solution

Gluing and bonding Stála kvalita

Robotický systém pre lepenie a spájanie od spoločnosti Blumenbecker

Lepenie sa často používa pri výrobe automobilov. Každé vozidlo prechádza pri výrobe niekoľkými desiatkami lepiacich staníc. Spojovacie procesy sú dôležité aj v ďalších priemyselných odvetviach, ako napr. Vkladanie sklenených tabúľ do dvierok rúry, alebo upevňovanie súčastí na elektronické obvodové dosky. Priemyselné roboty sú pre tieto úlohy ideálnou voľbou.

Požiadavkou je aplikovať lepidlo v rovnakej kvalite a pevnosti na všetkých miestach – či už sú ľahko alebo horšie prístupné. Spoločnosť Blumenbecker ponúka k splneniu týchto požiadaviek širokú škálu riešení robotického lepenia. Naše robotické systémy pre lepenie a spájanie pracujú rýchlo a vypočítavajú rýchlosť dráhy a dávkovania lepidla s neomylnou presnosťou. Spoločnosť Blumenbecker ponúka ďalší exkluzívny bonus: náš vlastný software ProDaSt.

Vlastný software pre lepší prehľad

Aplikácia ProDaSt poskytuje dodávateľsky nezávislý most medzi IT systémom a PLC. Môže dáta nie len posielať(príkazy, formulácie atď.) z databáze do PLC, ale tiež načítať dáta z PLC a ukladať do databáze.

Ak chce PLC odoslať dáta do nadradeného systému, uložiť ich lokálne do preddefinovaného umiestnenia v dátovom bloku, kde ich nadriadený systém načíta bez nutnosti komunikácie so softwarom PLC. Preto nemusí programátor PLC používať žiadny ďalší komplikovaný software. Podobný prístup sa používa pre zápis do PLC: zapíše sa do dátového bloku a PLC si dáta načíta.

S aplikáciou ProDaSt máte vždy presné informácie o tom, ako váš lepiaci a spájací robot pracuje.

Aplikácia ProDaSt bola vyvinutá, pretože zákazník požadoval poznať tlak a teplotu, ktorú robotická bunka Blumenbecker používa pri spájaní a v lisovaní predných svetiel.

Aplikácia ProDaSt komunikuje s PLC cez protokol TCP. Každý výrobca PLC vyvíja vlastný komunikačný protokol pre riadenie, diagnostiku, programovanie PLC a načítavanie dát. Rôzny výrobcovia bohužiaľ používajú rôzne protokoly. Až doteraz museli programátori, ktorí chceli prenášať dáta medzi PLC a IT systémom, poznať všetky protokoly.

Naše služby

Návrh

Viac ako len hardware

Navrhujeme nielen konkrétne riešenia pre vás, ale tiež ich integráciu do vášho výrobného procesu. Tým získate istotu plánovania už v rannej fáze. Vybavený najmodernejším 3D softwarom naši inžinieri naplánujú a nasimulujú vaše robotické pracovné stanice a bunky.

Programovanie

viac ako len kód
Programujeme roboty, snímače a programovateľné logické jednotky (PLC) s najmodernejším softwarom. To zahŕňa návrh robotických pracovných buniek v 3D a tiež vykonanie offline simulácii pred zahájením výroby. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí, definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s reálnych správaním, optimalizovať doby cyklov a simulovať uvedenie výrobných systémov do prevádzky. Výrobné programy sa testujú virtuálne vopred, aby sa odstránili nedostatky v návrhu už v rannej fáze a overili sa informačné toky medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy pomáhajú vytvoriť a sfunkčniť vaše robotické pracovisko ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše bohaté skúsenosti s programovaním robotov tvoria veľmi dobrý základ pre riešenia komplexných úloh automatizácie v priemyselných zariadeniach po celom svete.

Viac informácií o programovaní

Uvedenie do prevádzky

Komplexné projektové riadenie až po uvedenie do prevádzky
Pridelíme vám projektového manažéra, ktorý bude koordinovať váš projekt od konzultácie po realizáciu a taktiež po nej. Naši odborníci nainštalujú a uvedú do prevádzky vaše systémy pod dohľadom projektového manažéra.

Sledujú proces uvedenia do prevádzky, testujú dostupnosť a optimalizujú procesy pre rýchlu integráciu zariadenia do vášho výrobného procesu. Naše služby zahŕňajú zmenný dohľad našimi inžiniermi a taktiež školenia obsluhy a údržbových technikov.

Školenia

Ponúkame Vám odborné školenie pre priemyselné roboty KUKA. Školenie sa uskutočňuje v robotickom centre Blumenbecker Slovakia v Bratislave , kde sú  pre tieto účely nainštalované plne funkčné roboty KUKA s rôznymi typmi riadení KRC ako aj štandard VW.

Ponuka školení podľa úrovne a typu riadenia:

Operátor - začiatočník -  pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2, KRC 4

Operátor - začiatočník - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Expert - pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2

Expert - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Popredajný servis

Udržujeme všetko v bezporuchovej prevádzke

Náš prístup komplexného servisu zaisťuje vysokú spokojnosť zákazníkov a prvotriednu výkonnosť daného stroja. Ak si prajete, môžeme zaistiť komplexný popredajný servis vašich robotických pracovísk po celom svete.

Nevykonávame len bežnú údržbu, ale dodávame aj diely a príslušenstvo pre mechanické a elektrické systémy a prerábame program alebo upravujeme stroje podľa požiadavky zákazníka.

Naši technici a inžinieri môžu vykonávať aj bežnú údržbu robotov, ktoré nedodali alebo neinštalovali. V tomto ohľade vystupujeme napr. ako systémový partner spoločnosti KUKA.

Naše služby zahŕňajú:

  • Pravidelnú údržbu robotov
  • Dodávku a inštaláciu náhradných dielov
  • Úpravu prevedenia a vlastnosti robotov
  • Preprogramovanie a prestavbu

Opravy, ktoré nemôžu byť vykonané na mieste, budú vykonané v jednej z našich dobre vybavených opravární. Často používané náhradné diely máme na sklade.

Môžeme vám taktiež pomôcť s prípadnými nečakanými problémami s vašimi robotmi. Reagujeme rýchlo a používame osvedčené procesy odstraňovania porúch, aby sme znovu rýchlo uviedli vašu výrobu do prevádzky.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?