Offline programming for robotics solution

Offline programovanie

Offline programovanie - šetríí čas a peniaze

Programujeme roboty, snímače a PLC s najnovším softvérom. To zahŕňa navrhovanie robotových buniek v 3D, ako aj realizáciu simulácií offline pred výrobou. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí. Definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s realistickým správaním a optimalizovaným časom cyklu a simulovať počiatočné spustenie výrobných systémov. Výrobné schémy sú testované prakticky vopred, aby sa predčasne odstránili nedostatky v návrhu a overili toky informácií medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy uvedú váš systém do prevádzky oveľa skôr.

Používanie najnovších offline programovacích systémov

Samotný robot nemusí byť prítomný v programovaní; softvér je vytvorený offline na vysoko výkonnom počítači (ktorý nie je pripojený k robotu). To znamená, že môžete pokračovať v používaní robota vo výrobe, čím sa vyvarujete prestojov počas vývoja.

Celá cesta nástroja je definovaná v počítači v trojrozmernom obrazovom prostredí. Prostredie a nástroj robota sú vo všeobecnosti zastúpené aj v tomto procese, čo umožňuje preskúmať rôzne aspekty:

 • Určenie správnej pozície komponentu v priestore pre proces.
 • Či sa pohybuje, obrobok alebo nástroj?
 • Dokáže robot dosiahnuť oblasti, ktoré potrebuje ?
 • Koľko času potrebuje robot pre túto sériu pohybov?
 • Môže nastať kolízia robota ?
 • Skúmanie alternatív: napríklad môže byť namiesto pôvodne plánovaného modelu použitý "menší" a nákladovo efektívnejší robot?
 • Zabezpečenie uskutočniteľnosti aplikácie robota

Výhody offline programovania v kombinácii so simuláciami

 1. Robot sa dá naprogramovať ešte pred nastavením.
 2. Včasné rozpoznánie konstrukčních a technických nedostatkov. V prípade potreby je možné vykonávať zmeny v počítači bez nutnosti vykonať nákladné úpravy na mieste.
 3. Rozsáhlé zmeny aplikačných robotov sú často oveľa jednoduchšie implementované cez offline programovanie než cez priamu modifikáciu robota.
 4. V prostredí 3D počítačov možno každú časť robotického prostredia prezerať zo všetkých strán. V realite sú niektoré perspektívy často skryté alebo ťažko prístupné

Ak bol softvér dokončený a testovaný v režime offline, prevezme sa na robot a môže byť okamžite vykonaný.

Použitie offline programovania môže zvýšiť ziskovosť robotov najmä v procesoch obrábania, pretože môže skrátiť čas potrebný na ich uvedenie do prevádzky a minimalizovať potrebu následných úprav. Schémy rozvrhnutia prídavných osí a viac robotických riešení môžu byť navrhnuté pohodlnejšie a transparentnejšie.

Naše služby

Poradenstvo

Pred vašim nákupom vám naši odborníci poradia s rôznymi možnosťami programovania a simuláciami pre vaše robotické projekty.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?