Robot welding

Zváranie Pre jednorázovú a sériovú výrobu

Faster and better: conventional welding with robots

Blumenbecker is your partner for the automation of a single welding workstation or a complete welding line. Welding robots can carry out a wide variety of conventional welding processes, such as TIG / MIG / MAG, plasma welding or special welding processes.

The high axis speeds of the robots ensure particularly low cycle times; unproductive movements between two welding seams are minimized. The high repeat accuracy guarantees an accurate approach to the beginning of the weld seam.

The advantages are a significantly improved weld seam quality as well as a significant reduction in machining time and thus an increase in productivity. In addition, employees are protected from harmful substances.

Robotické zváranie je základným pilierom dnešného automobilového priemyslu. Avšak preniklo aj do ďalších oblastí. Systémy robotického zvárania neustále preukazujú svoju hodnotu pri priemyselnej masovej výrobe i mimo nej.

Objevte výhody robotického zvárania

  1.  Šetrné: Nedochádza k opotrebovaniu nástroja, bezdotykové zváranie
  2. Jednoduché: Súčasti sú jednoducho prístupné, pretože laser prenáša energiu na dlhé vzdialenosti
  3. Presné: Nízky vplyv teplôt na materiál – minimálna deformácia a štrukturálne zmeny materiálu
  4. Rýchle: Rýchlejšie zváranie vďaka vysokej koncentrácii energie
  5. Pevné: Zvarové spoje dosahujú vysokú pevnosť
  6. Výkonné: Hĺbkové zvary s hrúbkou materiálu až 25 mm

Naše služby

Návrh

Viac ako len hardware

Navrhujeme nielen konkrétne riešenia pre vás, ale tiež ich integráciu do vášho výrobného procesu. Tým získate istotu plánovania už v rannej fáze. Vybavený najmodernejším 3D softwarom naši inžinieri naplánujú a nasimulujú vaše robotické pracovné stanice a bunky.

Programovanie

viac ako len kód
Programujeme roboty, snímače a programovateľné logické jednotky (PLC) s najmodernejším softwarom. To zahŕňa návrh robotických pracovných buniek v 3D a tiež vykonanie offline simulácii pred zahájením výroby. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí, definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s reálnych správaním, optimalizovať doby cyklov a simulovať uvedenie výrobných systémov do prevádzky. Výrobné programy sa testujú virtuálne vopred, aby sa odstránili nedostatky v návrhu už v rannej fáze a overili sa informačné toky medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy pomáhajú vytvoriť a sfunkčniť vaše robotické pracovisko ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše bohaté skúsenosti s programovaním robotov tvoria veľmi dobrý základ pre riešenia komplexných úloh automatizácie v priemyselných zariadeniach po celom svete.

Viac informácií o programovaní

Uvedenie do prevádzky

Komplexné projektové riadenie až po uvedenie do prevádzky
Pridelíme vám projektového manažéra, ktorý bude koordinovať váš projekt od konzultácie po realizáciu a taktiež po nej. Naši odborníci nainštalujú a uvedú do prevádzky vaše systémy pod dohľadom projektového manažéra.

Sledujú proces uvedenia do prevádzky, testujú dostupnosť a optimalizujú procesy pre rýchlu integráciu zariadenia do vášho výrobného procesu. Naše služby zahŕňajú zmenný dohľad našimi inžiniermi a taktiež školenia obsluhy a údržbových technikov.

Inštalácia a demontáž

Montáž v oblasti priemyselnej robotiky vyžaduje vysoký stupeň odbornosti a flexibility. Náš veľký tím kvalifikovaných pracovníkov, majstrov, technikov a inžinierov sa stará o vaše potreby. V prípade potreby tiež demontujeme alebo nahradíme staré systémy.

Školenia

Ponúkame Vám odborné školenie pre priemyselné roboty KUKA. Školenie sa uskutočňuje v robotickom centre Blumenbecker Slovakia v Bratislave , kde sú  pre tieto účely nainštalované plne funkčné roboty KUKA s rôznymi typmi riadení KRC ako aj štandard VW.

Ponuka školení podľa úrovne a typu riadenia:

Operátor - začiatočník -  pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2, KRC 4

Operátor - začiatočník - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Expert - pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2

Expert - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Popredajný servis

Udržujeme všetko v bezporuchovej prevádzke

Náš prístup komplexného servisu zaisťuje vysokú spokojnosť zákazníkov a prvotriednu výkonnosť daného stroja. Ak si prajete, môžeme zaistiť komplexný popredajný servis vašich robotických pracovísk po celom svete.

Nevykonávame len bežnú údržbu, ale dodávame aj diely a príslušenstvo pre mechanické a elektrické systémy a prerábame program alebo upravujeme stroje podľa požiadavky zákazníka.

Naši technici a inžinieri môžu vykonávať aj bežnú údržbu robotov, ktoré nedodali alebo neinštalovali. V tomto ohľade vystupujeme napr. ako systémový partner spoločnosti KUKA.

Naše služby zahŕňajú:

  • Pravidelnú údržbu robotov
  • Dodávku a inštaláciu náhradných dielov
  • Úpravu prevedenia a vlastnosti robotov
  • Preprogramovanie a prestavbu

Opravy, ktoré nemôžu byť vykonané na mieste, budú vykonané v jednej z našich dobre vybavených opravární. Často používané náhradné diely máme na sklade.

Môžeme vám taktiež pomôcť s prípadnými nečakanými problémami s vašimi robotmi. Reagujeme rýchlo a používame osvedčené procesy odstraňovania porúch, aby sme znovu rýchlo uviedli vašu výrobu do prevádzky.

Opravy

Ponecháme na sklade najdôležitejšie náhradné diely robotov, ktoré sme nainštalovali a dokážeme ich dodať do 24 hodín. Prostredníctvom spolupráce s ostatnými divíziami vám môžeme ponúknuť aj kvalifikované inžinierske a opravárenské služby pre zložitejšie úlohy. Vďaka mnohým servisným bodom je vždy jeden z našich technikov k dispozícií a je zárukou hladkého fungovania vašich robotových systémov.

Údržba

Ponúkame vám na mieru šitú údržbu a servis. Okamžite vykonáme potrebné opravy.

Modernizácia

Rozhodli ste sa modernizovať alebo upraviť vaše zariadenie? Počítajte s našou pomocou pre každú fázu projektu - od predbežného poradenstva až po vypracovanie projektovej dokumentácie na programovanie a realizáciu.

Modernizujeme staré automatizačné systémy, ako sú staré centrálne systémy Simatic S5 tým, že ich nahradíme novými. Ako je Simatic S7 s distribuovanými modulmi.S nami sú vylepšienia zariadení v dobrých rukách.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?