Bin Picking industrial robotics application

Bin Picking Rozpoznať a odobrať

Rozpoznať a odobrať

Roboty vykonávajú stále zložitejšie úlohy. Aj cez rozsiahlu automatizáciu sa aj v dnešnej dobe nájdu výrobné situácie, kedy je ďaleko ekonomickejšie naložiť krabice alebo prepravky s materiálom úplne náhodne, než investovať čas a pracovnú silu do ich usporiadaného nakladania. To však odsúva problém z jedného konca výrobnej linky na druhý. Predsa len nakoniec musíte vyložiť neusporiadane naložené predmety a odoslať ich do ďalšieho výrobného uzla ku spracovaniu. A to si vyžaduje pracovnú silu okrem prípadu, že prácu vykonávajú singulátory, ako napr. vibračný zásobník.

RÝCHLO A EKONOMICKY

Bin Picking je technológia, pri ktorej robot spolupracuje s 3D(HD) priemyselnou kamerou. Rameno robota vyberá náhodne naukladané diely z debny a podľa vopred stanoveného algoritmu ich následne predáva usporiadané k ďalšiemu spracovaniu. Diely môžu mať aj komplikovaný tvar a veľkosť. Takto je možné riešiť napr. vyberanie polotovarov jedného po druhom z debny a ich následné presné zakladanie do obrábacieho stroja.

Pridanou hodnotou je spracovanie rôznych odlišných objektov, ktoré sa nachádzajú v kontajneri a sú náhodne orientované.

Blumenbecker je priekopníkom v tejto oblasti a špecializuje sa na vývoj senzorických systémov a uchopovacích elementov pre priemyselné roboty.

Vaše výhody

 • Presnosť detekcie súčasti je +/- 2 mm s veľkosťou zásobníka 1200x800x500. V prípade menších kontajnerov je lepšia presnosť, v prípade väčšieho zásobníku je horšia.
 • Doba cyklu je 8-25 sekúnd. Doba cyklu bude kratšia, ak môžeme vybrať časť z koša a priamo preniesť časť do iného procesu. Ak je potreba zachytiť časť z druhej strany alebo znovu vyhľadať časť pre lepšiu identifikáciu, čas cyklu sa zvýši.
 • Jedno balenie môže spracovávať viac dielov. Gripper robota môže byť navrhnutý tak, aby zvládol viac typov častí alebo môže mať vymeniteľná chápadlá.
 • Pod jedným dlhším portálom kamery by mohli byť tiež dva koše s dvoma robotmi. Títo roboti by mohli manipulovať s rôznymi časťami.
 • Je možné vyberať aj diely z dopravných pásov.
 • Trajektória bez kolízie robota je dopredu vypočítaná pre celú robotickou cestu.

Referencie

Objavte oblasti úloh pre technológiu bin picking Výber predmetov z debny zahŕňa v podstate päť úloh:

 1. IDENTIFIKÁCIA PREDMETOV: výber správnej metódy merania, kamerové technológie a rozlíšenie pre rôzne svetelné podmienky a povrch súčastí.
 2. POLOHA PREDMETU:Identifikácia správneho algoritmu pre nájdenie polohy predmetu v troch rozmeroch.
 3. POHYB:Výpočet dráhy robota bezkolíznej dráhy uchopovacieho mechanizmu (greiferu).
 4. UCHOPOVACIE MECHANIZMY (GREIFERY): Návrh špeciálnych greiferov pre dané súčasti.
 5. BALÍČEK RIEŠENÍ: Kombinácia všetkých týchto úloh v jednom funkčnom robotickom pracovisku.

Dodávateľsky nezávislé riešenia spoločnosti Blumenbecker

Jedným z problémov technológie Bin Picking je nutnosť spracovania obrovského objemu dát v reálnom čase. Robot musí napríklad identifikovať diel z obrovského objemu 3D dát. Následne je potrebná metóda výpočtu pre vedenie osí robota a greiferu k vybranému bodu. Rôzne pohybové sekvencie jednotlivých osí robota sú vypočítané tak, aby rameno robota dosiahlo a vybralo požadovaný diel. Niektoré sekvencie by však mali za následok kolíziu s debnou. Spoločnosť Blumenbecker vyvinula vlastné riešenie, ktoré pred zahájením pohybovej sekvencie skontroluje riziko kolízie, vypočíta alternatívne možnosti a následne pošle opravenú dráhu robotickému systému.

Spoločnosť Blumenbecker dodáva optické senzory (vrátane priemyselných kamier) a software nezávislý na type robota. Máme k dispozícii vlastné konštrukčné oddelenie, ktoré vyvíja a vyrába greifery požadovaných vlastností.

Naše služby

Konzultácie

Vždy si na vás nájdeme čas

Na začiatku nášho vzťahu vedieme podrobné konzultácie, aby sme analyzovali vaše požiadavky a identifikovali oblasti s potenciálom k zlepšeniu. Ďalej navrhneme a nakonfigurujeme riešenia, ktoré spĺňajú vaše požiadavky a súčasne sú pre vás maximálnym prínosom.

Návrh

Viac ako len hardware

Navrhujeme nielen konkrétne riešenia pre vás, ale tiež ich integráciu do vášho výrobného procesu. Tým získate istotu plánovania už v rannej fáze. Vybavený najmodernejším 3D softwarom naši inžinieri naplánujú a nasimulujú vaše robotické pracovné stanice a bunky.

Testy funkčnosti

Vykonávame rozsiahle testy funkčnosti na našich zariadeniach. To znamená, že v praxi skúmame predpokladaný pracovný cyklus stroja a overíme, či proces manipulácie nepoškodí váš produkt.

Programovanie

viac ako len kód
Programujeme roboty, snímače a programovateľné logické jednotky (PLC) s najmodernejším softwarom. To zahŕňa návrh robotických pracovných buniek v 3D a tiež vykonanie offline simulácii pred zahájením výroby. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí, definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s reálnych správaním, optimalizovať doby cyklov a simulovať uvedenie výrobných systémov do prevádzky. Výrobné programy sa testujú virtuálne vopred, aby sa odstránili nedostatky v návrhu už v rannej fáze a overili sa informačné toky medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy pomáhajú vytvoriť a sfunkčniť vaše robotické pracovisko ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše bohaté skúsenosti s programovaním robotov tvoria veľmi dobrý základ pre riešenia komplexných úloh automatizácie v priemyselných zariadeniach po celom svete.

Viac informácií o programovaní

Uvedenie do prevádzky

Komplexné projektové riadenie až po uvedenie do prevádzky
Pridelíme vám projektového manažéra, ktorý bude koordinovať váš projekt od konzultácie po realizáciu a taktiež po nej. Naši odborníci nainštalujú a uvedú do prevádzky vaše systémy pod dohľadom projektového manažéra.

Sledujú proces uvedenia do prevádzky, testujú dostupnosť a optimalizujú procesy pre rýchlu integráciu zariadenia do vášho výrobného procesu. Naše služby zahŕňajú zmenný dohľad našimi inžiniermi a taktiež školenia obsluhy a údržbových technikov.

Inštalácia a demontáž

Montáž v oblasti priemyselnej robotiky vyžaduje vysoký stupeň odbornosti a flexibility. Náš veľký tím kvalifikovaných pracovníkov, majstrov, technikov a inžinierov sa stará o vaše potreby. V prípade potreby tiež demontujeme alebo nahradíme staré systémy.

Konštrukcia uchopovača

Štandardné úchytky robotov často nie sú vhodné pre špeciálne aplikácie. Uznávajúc túto skutočnosť, Blumenbecker založil špecializované oddelenia dizajnu na začiatku vývoja vlastných robotových koncoviek efektorov pre zákazníkov. Dnes máme dizajnérov, ktorí pracujú na niekoľkých rôznych miestach, aby vyvinuli uchopovacie zariadenia, ktoré vyžadujú špecifické úlohy.

Popredajný servis

Udržujeme všetko v bezporuchovej prevádzke

Náš prístup komplexného servisu zaisťuje vysokú spokojnosť zákazníkov a prvotriednu výkonnosť daného stroja. Ak si prajete, môžeme zaistiť komplexný popredajný servis vašich robotických pracovísk po celom svete.

Nevykonávame len bežnú údržbu, ale dodávame aj diely a príslušenstvo pre mechanické a elektrické systémy a prerábame program alebo upravujeme stroje podľa požiadavky zákazníka.

Naši technici a inžinieri môžu vykonávať aj bežnú údržbu robotov, ktoré nedodali alebo neinštalovali. V tomto ohľade vystupujeme napr. ako systémový partner spoločnosti KUKA.

Naše služby zahŕňajú:

 • Pravidelnú údržbu robotov
 • Dodávku a inštaláciu náhradných dielov
 • Úpravu prevedenia a vlastnosti robotov
 • Preprogramovanie a prestavbu

Opravy, ktoré nemôžu byť vykonané na mieste, budú vykonané v jednej z našich dobre vybavených opravární. Často používané náhradné diely máme na sklade.

Môžeme vám taktiež pomôcť s prípadnými nečakanými problémami s vašimi robotmi. Reagujeme rýchlo a používame osvedčené procesy odstraňovania porúch, aby sme znovu rýchlo uviedli vašu výrobu do prevádzky.

Školenia

Ponúkame Vám odborné školenie pre priemyselné roboty KUKA. Školenie sa uskutočňuje v robotickom centre Blumenbecker Slovakia v Bratislave , kde sú  pre tieto účely nainštalované plne funkčné roboty KUKA s rôznymi typmi riadení KRC ako aj štandard VW.

Ponuka školení podľa úrovne a typu riadenia:

Operátor - začiatočník -  pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2, KRC 4

Operátor - začiatočník - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Expert - pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2

Expert - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?