Control and monitoring office in a company

Riadiace a monitorovacie systémy

Riadenie procesov s prehľadom

Môže byť náročné sledovať podmienky závodu v reálnom čase a efektívne kontrolovať zariadenia na báze spoľahlivých informácií, najmä vďaka rastúcej zložitosti. Ale s vlastními optimalizovanými systémami riadenia procesov ako aj vizualizáciu procesov a kontrolnou technológiou, môžete získať hlbokú viditeľnosť do každej úrovne Vášho výrobného procesu.

Spoľahnite sa na nás pre všetky Vaše požiadavky vizualizácie procesov - z alarmových a dátových vstupných systémov až po decentralizované obrazové displeje pre optimalizované rozhrania človek-stroj s centrálnymi systémami dohľadu.

Navrhneme a naprogramujeme ideálny vizualizačný systém pre všetky zariadenia, roboty a počítačové systémy, ktoré projektujeme.

Taktiež môžeme naprogramovať najmodernejšie vysokovýkonné systémy MES na pripojenie výrobných zariadení k informačným systémom

Používame systémy SCADA ako napr.:

 • WinCC
 • Intouch
 • iFix
 • WebFactory
 • ICONICS

Naše vizualizačné riešenia vám ukážu presne to, čo sa deje vo vašej spoločnosti. Hodnoty nameraných / žiadaných hodnôt sú dynamicky aktualizované a jasne zobrazené na monitore. Čo umožňuje oveľa jednoduchšie ovládať vaše systémy, najmä ak sú zložité.

Informačné a vizualizačné systémy od firmy Blumenbecker

Môžeme naprogramovať systémy kontroly a dohľadu od všetkých popredných značiek. Taktiež ponúkame riešenia IT pre mnohé priemyselné odvetvia založené na rôznych programovacích jazykoch (C ++, Delphi, .NET, ASP, Java) a relačných databázach (SQL).

Naše služby podrobne:

 • systémy zhromažďovania, archivácie a analýzy pre výrobné dáta založené na relačných SQL databázach (napríklad: systémy zberu a analýzy elektrických skrutkových systémov od Bosch, Atlas Copco a Cooper, ktoré používajú databázu Oracle špeciálne naprogramovanú pre VW Slovakia)
 • Aplikácie prispôsobené zákazníkovi
 • Systémy MES pre analýzu podnikovej produkcie s ohľadom na dostupnosť, kvalitu a výkon (OEE) založené na produktoch ako GE Fanuc Proficy (iHistorion, Plant App, Portal) alebo nové vyvinuté riešenia
 • Systémy na kontrolu vyššej úrovne výroby a sledovanie produktov, spolupráca so SAP
 • Riešenia riadenia objednávok a výroby pre výrobný, informačný a kontrolný systém spoločnosti VW.

Procesná analýza je jednoduchá
Chceli by ste:

 • Identifikovať vzťahy medzi výrobou a podnikovými procesmi?
 • Vyhodnotiť údaje pre celý podnik?
 • Prístup k aktuálnym informáciám?
 • Prístup k heterogénnym a distribuovaným údajom?
 • Benefity z flexibilného hlásenia správ a zmysluplnú vizualizáciu dát?

QlikView je nástroj na zachytenie obchodných a výrobných procesov a ich analýzu pomocou rôznych štatistických a grafických nástrojov. QlikView má prístup k rôznym zdrojovým údajom v rámci organizácie. Správy je možné generovať stlačením tlačidla pre rýchle a presné zobrazenie dôležitých korelácií.

Čo poskytuje:

 • Prístup k neobmedzenému počtu zdrojových údajov
 • Rozsiahle funkcie analýzy
 • Vysoko výkonnú dátovú kompresiu
 • Významné prezentácie
 • Varianty produktov špecifické pre používateľov

Prostredníctvom služby QlikView môžete skôr zaznamenať nedostatky, vidieť ako sú vzájomne prepojené podnikové procesy a získať podporu pri rozhodovaní.

MES-Portal: väčšia viditeľnosť, väčšia flexibilita, väčší úspech

Náš modulárny portál MES (výrobný implementačný systém) pokrýva všetko od oblasti nástrojov až po rozhranie systému ERP.

Portál vám poskytuje nástroje na konfiguráciu a inštaláciu programu MES, ktorý vyhovuje vašim jedinečným požiadavkám a cieľom. Vďaka tomu môžete výrazne zvýšiť produktivitu.

Mobilné systémy

Naše mobilné systémy riadenia výroby dokážu zobraziť všetky produkčné systémy v štandardizovanom vizuálnom rozhraní pomocou tabletu alebo smartphonu. Alarmy, poruchy a iné udalosti sa posielajú na mobilné zariadenia cez bezdrôtovú sieť LAN. Integrovaná technológia RFID umožňuje sledovanie produktov v reálnom čase.

Monitorovanie výrobných strojov (OEE)

Produkcia alebo stroje majú vyrábať 24 hodín denne bez akýchkoľvek chýb. Aspoň teoreticky. Realita je často veľmi odlišná. Systémy OEE vám môžu pomôcť identifikovať hlavné príčiny problémov, aby ste ich mohli opraviť a získali rozhodujúce informácie.

Ponúkame nástroje na meranie spotreby energie (OEE), ktoré sledujú prestoje výroby a poskytujú štatistické výkazy, ktoré sa dajú použiť na zlepšenie kvality, výkonnosti a dostupnosti:

 • Automatické získavanie neproduktívneho času
 • Identifikácia deficitu výkonnosti
 • Webová prevádzka a hodnotenie
 • Významné výsledky s minimálnou investíciou do času

Blumenbecker monitorovanie poskytuje fakty vo forme grafov a tabuliek. Výsledky sú vždy aktuálne. Nie je potrebné investovať viac času a energie do vytvárania grafov alebo správ. Okamžite si môžete všimnúť základné príčiny problémov a podniknúť kroky, aby ste sa vyhli ďalším prestojom výroby.

Vaše výhody:

 • Presné zachytenie prestojov výroby
 • Vylepšené časy nastavenia a čistenia
 • Vyššie faktory zaťaženia
 • Kratšie časy cyklu
 • Nižšie miery nepodarkov

Systém riadenia procesov

Programujeme systémy riadenia procesov a vyvíjame softvérové riešenia pre automatizačné technológie.

Zobraziť viac

Naše služby

Konzultácia

Naše vzťahy začíname s hĺbkovou konzultáciou, v ktorej analyzujeme Vaše požiadavky a identifikujeme oblasti, kde vidíme priestor na zlepšenie. Ďalej navrhujeme a konfigurujeme riešenia tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám a maximalizovali Vaše hodnoty.

Programovanie

Zavádzame programovanie prevádzkových, monitorovacích a kontrolných systémov všetkých zaužívaných výrobcov. Naši skúsení programátori tiež spájajú bežné ERP systémy (SAP, Navision, ...), vytvárajú aplikácie na vysokej úrovni špecifické pre používateľov a premiestňujú staršie systémy (S5, S7, TIA, PCS7, ...) s najnižšími možnými prestojmi.

Uvedenie do prevádzky

Po nainštalovaní sú systémy uvedené do prevádzky našimi špecialistami a projektovými inžiniermi. Monitorujú proces spustenia, testujú produkciu a optimalizujú procesy, aby sa riešenie rýchlo integrovalo do Vášho výrobného procesu. Medzi naše služby patrí aj doprevádzanie výroby zo strany našich inžinierov a tektiež školenie obsluhy, personálu a údržby.

Školenie

Poskytujeme sériu školení pre Vašich zamestanancov v ktorých im predstavíme prevádzkovanie softvéru a vizualizácií ktoré im pomôžu aby čo najlepšie využili svoje možnosti.

Popredajný servis

Naše partnerstvo nekončí s uvedením do prevádzky. Naďalej poskytujeme servisné údržby a vykonáme zmeny softvéru a hardvéru podľa potreby v rámci výrobného procesu.

Podporujeme automatizáciu vašej prevádzky počas celého životného cyklu závodu, od údržby až po budúce rozšírenia. V prípade technických problémov vám ponúkame okamžitý servis 24/7.

Štandardizácia

Budeme s Vami diskutovať ohľadom vytvorenia štandardov Vašich rozvádzačov a ovládacich prvkov aby ste sa čo najviac vyhli zbytočným nákladom. Napríklad môžeme vytvoriť konfiguračný rámec, ktorý môžete použiť na vytvorenie rôznych funkcií pre špecifické kontrolné úlohy.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?