Laser welding technology

Laserové zváranie

Laserové zváranie je až 8 krát rýchlejšie než TIG zváranie

Laser je v princípe vysoko koncentrovaný lúč svetla, ktorý predstavuje najvyššiu koncentráciu energie vyrobenú človekom. Vďaka tomu je možné používať laserový lúč ako veľmi efektívny prostriedok pre úlohy ako rezanie, zváranie, spájkovanie, povrchová úprava, ablácia (odstraňovanie povrchovej vrstvy) a podobne.

Technológia laserového zvárania

 • Zváranie bez prídavného materiálu
 • Zváranie s prídavným materiálom
 • Spájkovanie
 • Naváranie
 • Kalenie
 • Ablácia (odstraňovanie povrchovej vrstvy)
 • 3D rezanie robotom

Efektivita procesu laserového zvárania

 • Vysoká rýchlosť procesu (laser je 8x rýchlejší než zváranie TIG-om)
 • Malé tepelné ovplyvnenie materiálu - zníženie, poprípade úplné odstránenie následného opracovania
 • Úhľadný povrch zvaru - minimálne, alebo vôbec žiadne následné obrusovanie

Výhody laserového zvárania

 • Vysoká hustota výkonu na dopadovej ploche - minimálna deformácia materiálu
 • Teplo prechádza materiálom vo veľmi krátkom čase - vysoká rýchlosť zvárania
 • Energia laserového lúča je schopná roztaviť každý známy materiál
 • Tepelná energia sa materiálu odovzdáva len v niekoľkých milisekundách, čo umožňuje zvárať i v blízkosti materiálov citlivých na teplo (sklo, plasty)
 • Zvary majú vysokú pevnosť a sú bez pórov
 • Efektívne sa môžu hĺbkové zvary robiť až do hrúbky materiálu 25mm
 • Laserový lúč môže lokálne zvárať aj ťažko dostupné miesta, ktoré by inak nebolo možné vôbec zvariť

Čo ponúkame

V laserovom zváracom a testovacom laboratóriu, ktoré vzniklo na základe spolupráce BLUMENBECKER SLOVAKIA s VÚZ – PI Bratislava, sa aplikuje laserová technológia na proces zvárania, spájkovania, navárania a ablácie (odstránenie povrchovej ochrannej vrstvy). Nosnými technológiami sú zváranie s prídavným materiálom a spájkovanie. Spolupráca s VÚZ – PI Bratislava prebieha v konštrukčných a technologických oblastiach, v oblastiach skúšania zvaraných uzlov, neštandardných kombinácií materiálov, posudzovania zhody výrobkov s požiadavkami Smerníc Rady Európy a ich certifikáciou.Výbava laserového zváracieho a testovacieho laboratória:

 • Odskúšanie vzoriek laserového zvaru tak, aby neskoršia implementácia pracoviská laserového zvárania bola už hneď od začiatku plne funkčná
 • Vzhľadom k spolupráci s VÚZ možnosť získania certifikátu kvality laserového zvaru
 • Laserové zváranie menšieho až stredného počtu zvarencov na zákazku podľa zadania zákazníka
 • Odborné konzultácie, technická podpora
 • Dodávka kompletného pracoviska laserového zvárania, vrátane robota
 • Súčasťou dodávky pracoviska môze byť schválený postup zvárania WPQR, WPS.
 • Záručný a pozáručný servis celého pracoviska

Naše služby

Návrh

Viac ako len hardware

Navrhujeme nielen konkrétne riešenia pre vás, ale tiež ich integráciu do vášho výrobného procesu. Tým získate istotu plánovania už v rannej fáze. Vybavený najmodernejším 3D softwarom naši inžinieri naplánujú a nasimulujú vaše robotické pracovné stanice a bunky.

Programovanie

viac ako len kód
Programujeme roboty, snímače a programovateľné logické jednotky (PLC) s najmodernejším softwarom. To zahŕňa návrh robotických pracovných buniek v 3D a tiež vykonanie offline simulácii pred zahájením výroby. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí, definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s reálnych správaním, optimalizovať doby cyklov a simulovať uvedenie výrobných systémov do prevádzky. Výrobné programy sa testujú virtuálne vopred, aby sa odstránili nedostatky v návrhu už v rannej fáze a overili sa informačné toky medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy pomáhajú vytvoriť a sfunkčniť vaše robotické pracovisko ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše bohaté skúsenosti s programovaním robotov tvoria veľmi dobrý základ pre riešenia komplexných úloh automatizácie v priemyselných zariadeniach po celom svete.

Viac informácií o programovaní

Uvedenie do prevádzky

Komplexné projektové riadenie až po uvedenie do prevádzky
Pridelíme vám projektového manažéra, ktorý bude koordinovať váš projekt od konzultácie po realizáciu a taktiež po nej. Naši odborníci nainštalujú a uvedú do prevádzky vaše systémy pod dohľadom projektového manažéra.

Sledujú proces uvedenia do prevádzky, testujú dostupnosť a optimalizujú procesy pre rýchlu integráciu zariadenia do vášho výrobného procesu. Naše služby zahŕňajú zmenný dohľad našimi inžiniermi a taktiež školenia obsluhy a údržbových technikov.

Školenia

Ponúkame Vám odborné školenie pre priemyselné roboty KUKA. Školenie sa uskutočňuje v robotickom centre Blumenbecker Slovakia v Bratislave , kde sú  pre tieto účely nainštalované plne funkčné roboty KUKA s rôznymi typmi riadení KRC ako aj štandard VW.

Ponuka školení podľa úrovne a typu riadenia:

Operátor - začiatočník -  pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2, KRC 4

Operátor - začiatočník - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Expert - pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2

Expert - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Opravy

Ponecháme na sklade najdôležitejšie náhradné diely robotov, ktoré sme nainštalovali a dokážeme ich dodať do 24 hodín. Prostredníctvom spolupráce s ostatnými divíziami vám môžeme ponúknuť aj kvalifikované inžinierske a opravárenské služby pre zložitejšie úlohy. Vďaka mnohým servisným bodom je vždy jeden z našich technikov k dispozícií a je zárukou hladkého fungovania vašich robotových systémov.

Údržba

Ponúkame vám na mieru šitú údržbu a servis. Okamžite vykonáme potrebné opravy.

Modernizácia

Rozhodli ste sa modernizovať alebo upraviť vaše zariadenie? Počítajte s našou pomocou pre každú fázu projektu - od predbežného poradenstva až po vypracovanie projektovej dokumentácie na programovanie a realizáciu.

Modernizujeme staré automatizačné systémy, ako sú staré centrálne systémy Simatic S5 tým, že ich nahradíme novými. Ako je Simatic S7 s distribuovanými modulmi.S nami sú vylepšienia zariadení v dobrých rukách.

Popredajný servis

Udržujeme všetko v bezporuchovej prevádzke

Náš prístup komplexného servisu zaisťuje vysokú spokojnosť zákazníkov a prvotriednu výkonnosť daného stroja. Ak si prajete, môžeme zaistiť komplexný popredajný servis vašich robotických pracovísk po celom svete.

Nevykonávame len bežnú údržbu, ale dodávame aj diely a príslušenstvo pre mechanické a elektrické systémy a prerábame program alebo upravujeme stroje podľa požiadavky zákazníka.

Naši technici a inžinieri môžu vykonávať aj bežnú údržbu robotov, ktoré nedodali alebo neinštalovali. V tomto ohľade vystupujeme napr. ako systémový partner spoločnosti KUKA.

Naše služby zahŕňajú:

 • Pravidelnú údržbu robotov
 • Dodávku a inštaláciu náhradných dielov
 • Úpravu prevedenia a vlastnosti robotov
 • Preprogramovanie a prestavbu

Opravy, ktoré nemôžu byť vykonané na mieste, budú vykonané v jednej z našich dobre vybavených opravární. Často používané náhradné diely máme na sklade.

Môžeme vám taktiež pomôcť s prípadnými nečakanými problémami s vašimi robotmi. Reagujeme rýchlo a používame osvedčené procesy odstraňovania porúch, aby sme znovu rýchlo uviedli vašu výrobu do prevádzky.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?