Cable in detail

TE Connectivity (marka Raychem)

TE Connectivity (marka Raychem)
Opolski oddział firmy Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem na Polskę poniższych produktów

Wyroby dla elektroenergetyki produkowane przez TE Connectivity (marka Raychem):

  • osprzęt kablowy (mufy i głowice na nn i SN)
  • ograniczniki przepięć
  • systemy doizolowań (WAP)
  • wyroby dla wysokiego napięcia (WN)

Elektryczne systemy grzewcze produkowane przez nVent (marka Raychem):

  • przewody grzewcze (samoregulujące, stało-oporowe, maty grzewcze)
  • termostaty oraz sterowniki
  • akcesoria dla systemów grzewczych

Systemy uszczelnień przepustów kablowych i rurowych (wodoszczelne i gazoszczelne) produkowane przez Hauff-Technik:

  • uszczelnienia przepustów kablowych
  • uszczelnienia przepustów rurowych
  • inne na życzenie

W powyższych tematach nasza działalność oparta jest na oficjalnych kontraktach dystrybutorskich zawartych bezpośrednio z producentami. Handlujemy w/w wyrobami od czasu powstania pierwszej firmy z grupy Blumenbecker w Polsce, czyli od 2004 roku, a nasze doświadczenie w tym zakresie sięga roku 1993, kiedy to pojawiła się w Polsce firma Raychem z wyrobami dla elektroenergetyki. Od wielu lat jesteśmy największym w kraju dystrybutorem tych wyrobów.

Fachowa i doświadczona kadra udzieli Państwu pomocy w doborze osprzętu kablowego lub w zamianie wyrobów innych firm na oferowane przez nas. Przygotujemy Państwu ofertę sprzedaży uwzględniającą wielkość zapytania i specyfikę lokalnego rynku. Poziom naszych zapasów magazynowych pozwala na natychmiastową realizację prawie wszystkich Państwa zamówień. Zamówienia realizujemy niezwłocznie, regułą jest dostawa w dniu następnym po złożeniu zamówienia. 

Oprócz działalności czysto handlowej, prowadzimy szkolenia dla monterów z zakresu montażu osprzętu kablowego TE / Raychem.