Cable in detail

WAP - ochrona zwierząt i majątku sieciowego

Systemy do poprawy izolacji System poprawy izolacji produktami Raychem z TE (WAP)

Niezawodność sieci jest priorytetem dla Spółki Dystrybucyjnej. Przerwa w zasilaniu zwiększa koszty własne i obniża satysfakcje odbiorcy. Zwarcie jednofazowe na szynach stacji może przerodzić się w zwarcie dwufazowe wystarczające do uszkodzenia urządzenia. Naprawa może kosztować kilka milionów złotych, jeśli uwzględnić robociznę, usuniecie szkód środowiska i koszt niedostarczonej energii.

Od ponad 40 lat produkty WAP produkcji TE są stosowane na całym świecie do ochrony stacji i linii poprzez podwyższanie poziomu izolacji podczas planowanych remontów. Prowadzi to również do podwyższenia niezawodności sieci dzięki ograniczeniu wyłączeń spowodowanych przez zwierzęta, ptaki i inne czynniki środowiskowe.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie technologii polimerów i sposobów uszczelniania urządzeń elektrycznych, Raychem (obecnie TE Connectivity) rozwinął system doizolowań polegający na zastosowaniu łatwych w montażu rur izolacyjnych, płatów, kształtek i taśm do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych.

System pozwala na zmniejszenie odległości izolacyjnych w powietrzu, redukuje możliwość przeskoku przy zmostkowaniu przewodów i szynoprzewodów, zmniejsza zagrożenie przeskokiem zabrudzeniowym izolatorów i przepustów. Jest skuteczny w przypadku szyn osłoniętych i gołych, złączy w rozdzielnicach SN, stacjach i wielu aparatach elektrycznych.