E-procurement icon

E-procurement

Efektywność cyfrowa i przejrzystość kosztów

Nowo zdefiniowany proces zakupów
Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu e-procurement, tworzymy cyfrową infrastrukturę dla Twojego procesu zakupowego. Dzięki zastosowaniu systemu e-procurement, przetwarzanie zamówień jest zdecentralizowane. Takie podejście znacznie zmniejsza nakład pracy w całym procesie obróbki zamówień. W tym rozwiązaniu jednostka generująca zapotrzebowanie na c-parts  jest jednocześnie zamawiającym. Jednocześnie redukujemy do minimum prawdopodobieństwo wygenerowania nieprawidłowego zamówienia, nieprawidłowych warunków płatności itp. Jednocześnie nakład pracy konieczny do powstania zamówień ulega znacznemu skróceniu. Dział zakupów nadal zachowuje nadzór nad zamówieniami, ponieważ można  nadzorowć ten proces, np. nadzorując realizację budżetu czy plany inwestycyjne.

Elektroniczny nadzór całego procesu składania zamówienia pozwala nie tylko na sprawne monitorowanie transakcji płatniczych, ale także pozwala na wczesną identyfikację i kontrolę nieprawidłowości. E-procurement znacząco odciążają i przyspieszają cały proces zakupowy. Ta modernizacja nie tylko zwiększa produktywność, ale także optymalizuje zarządzanie finansami.

Wprwadź rozwiązania z zakresu e-procurement i skorzystaj z bardziej elastycznego, minimalizującego błędy procesu obsługi zamówień. Dzięki temu rozwiązaniu możesz uzyskać znaczące oszczędności.

Przykładowe obliczenie

Nasza oferta Zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie w konfiguracji indywidualnego systemu e-procurement

Analiza wymagań

- Wdrożenie kompleksowej analizy istniejących procesów zakupowych u Klienta
- Określenie dokładnych wymagań i celów dla systemu e-procurement

Indywidualne dostosowanie

- Opracowywanie niestandardowych rozwiązań zapewniających optymalne dopasowanie systemu e-procurement do potrzeb Twojej firmy
- Integracja z istniejącymi aplikacjami użytkownika  (np.: systemy ERP) poprzez interfejs OCI lub cXML
- Np. połączenie z systemam SAP, z przesyłaniem zamówień oraz kontrolom limitów budżetowych

Użyteczność i szkolenie

- skonfigurowanie  przyjaznego dla użytkownika interfejsu
- Szkolenie zapewniające efektywne korzystanie z systemu przez pracowników
- Wsparcie dla zarządzania zmianami w systemie

Zgodność i bezpieczeństwo

- Integracja funkcjonalności w celu zapewnienia zgodności procesów zakupowych z wymogami prawnymi
- Wdrożenie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych wrażliwych

Integracja dostawcy

- Integracja dostawców z systemem w celu umożliwienia sprawnej wymiany informacji i efektywnej współpracy
- Wdrożenie interfejsów do wymiany danych z dostawcami

Monitorowanie i analiza

- Wdrożenie narzędzi do monitorowania i analizy realizacji zamówień
- Zapewnienie możliwości raportowania, w zakresie analizy wydatków, wydajności dostawców i innych istotnych wskaźników

Transfer danych

- opcjonalnie przez Edifact, e-mail, FTP/SFTP lub usługi internetowe

Skalowalność i nastawienie na przyszłość

- Zapewnienie skalowalności systemu e-procurement w celu wspierania przyszłego rozwoju firmy
- Doradztwo w zakresie nowych technologii i zmian w obszarze e-procurement

Wsparcie i serwis dla klienta

- Zapewnienie wsparcia dla klienta w zakresie rozwiązywania bierzących problemów  i nowych funkcjonalności
- Regularna konserwacja, aktualizacje i optymalizacja systemu

Indywidualne rozwiązania w zakresie e-procurement

Możemy zaoferować Państwu nasz system e-sklepu „eproc.III” o różnych poziomach funkcjonalności, w zależności od Państwa potrzeb i życzeń:

- Nasz sklep internetowy ShopCloud360 wyróżnia się szeroką gamą produktów, przyjaznym użytkownikowi interfejsem, optymalizacją mobilną i nie tylko.
- Poziom  1 umożliwia tworzenie niestandardowych cen i katalogów. Dostępne są różne widoki katalogu; Możliwy jest dostęp OCI do zewnętrznych systemów sklepowych.
- Poziom  2 obejmuje także funkcje zarządzania budżetem/centrami kosztów i analizy statystycznej. Umożliwia nadanie praw funkcyjnych i generowanie list ulubionych artykułów.

Każde z tych rozwiązań e-procurement, może być indywidualnie zintegrowane ze strukturą organizacyjną procesów zakupowych klienta. W ten sposób wspieramy klienta w analizie procesów zakupowych i klasyfikacji potrzeb, a w wyniku przedstawiamy naszą propozycję optymalnego rozwiązania organizacyjnego.

Information about the e-procurement system eproc.lll

- Internet-based "on-demand solution" - does not tie up any EDP capacity
- Powered by Onventis - leading provider of e-procurement and SRM software
- Connection to existing ERP system possible (licensed SAP partner)
- Available as an app for mobile devices
- Practical experience flows into ongoing further development