Produkcja szaf sterowniczych
i rozdzielnic niskiego napięcia Sterujemy szybciej

Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy Pełna elastyczność od projektu do uruchomienia

Blumenbecker to miejsce kompleksowej obsługi i realizacji projektów dla wszystkich zagadnień związanych z produkcją rozdzielnic, automatyzacją, projektowaniem instalacji elektrycznych, opracowywaniem oprogramowania i rozruchu. Nasze portfolio obejmuje produkcję i montaż szerokiego spektrum rozdzielnic - od pojedynczych szaf rozdzielczych po wysoce skomplikowane instalacje techniczne i systemowe, pokrywając cały zakres usług związanych z automatyką oraz sterowaniem maszyn i urządzeń.

Naszą przewagą i zarazem wartością dodaną dla naszych klientów jest całościowe podejście do opracowywania kompleksowych rozwiązań.

Dla zapewnienia efektywnej współpracy, nasi klienci otrzymują dedykowanego doświadczonego specjalistę-inżyniera, który wspiera ich na każdym etapie współpracy - od wstępnej konsultacji do serwisu posprzedażnego. Dzięki temu nasze obowiązki i odpowiedzialność są klarowne, a współpraca przebiega sprawnie, zapewniając powstanie funkcjonalnego i w pełni zgodnego z oczekiwaniami produktu końcowego.

Pracę zaczynamy od zdefiniowania wymagań klienta i pomysłów, a następnie dzięki wykorzystaniu elementów koncepcji Industry 4.0 elastycznie angażujemy nasze moce produkcyjne w szybką i bezproblemową realizację zamówienia. To unikalne podejście i nasze długotrwałe, stabilne relacje z głównymi klientami  potwierdzają, że współpraca z nami odbywa się płynnie i profesjonalnie.

Nowy standard APQP4Wind dla branży energetyki wiatrowej

Zgodnie z misją APQP4Wind zapewnia standardy, narzędzia oraz metody dla globalnego przemysłu wiatrowego, w oparciu o powszechnie akceptowane i dostępne zasady i wytyczne APQP. Metodologia APQP wyznacza jasną ścieżkę dla planowania, wdrażania i weryfikacji zgodności produktu poprzez działania związane z zapewnieniem jakości produkcji i wykonania dla całego procesu wdrożeniowego i produkcyjnego.

 

Certyfikacja UL

Produkujemy i testujemy rozdzielnice zgodnie ze standardem UL508a, jesteśmy uprawnieni do znakowania rozdzielnic etykietą UL.

Jakość widoczna na każdym kroku

Jakość naszych rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych jest jednym z naszych największych atutów.

W oparciu o normę ISO 9001 wypracowaliśmy nasz unikalny system zarządzania jakością podczas prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych. Kontrola jakości w naszym rozumieniu nie ogranicza się jedynie do sprawdzenia produktu na końcu prefabrykacji, a wręcz przeciwnie, zaczyna się wraz z rozpoczęciem projektu.

Każdy z naszych kontrolerów jakości ma od samego początku przypisane projekty, które nadzoruje. Podczas codziennej, rutynowej kontroli weryfikuje poprawność prac wykonywanych przez poszczególnych pracowników produkcji i jeżeli jest taka potrzeba w porozumieniu z kierownikiem projektu na bieżąco wprowadza zmiany.

Taki system prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych spotyka się z uznaniem naszych klientów oraz zewnętrznych audytorów. 

Jako jedni z nielicznych, w naszym procesie kontroli końcowej wyrobu, przeprowadzamy pełne testy funkcjonalne, co pozwala naszym klientom na uniknięcie wielu problemów podczas uruchomienia.

Nasze usługi

Doradztwo

Naszym celem nie jest prefabrykacja sama w sobie, ale wspieranie naszych klientów na każdym etapie projektów jakie aktualnie realizują, niezależnie od branży w jakiej są obecni.

Mamy świadomość tego, że pracując codziennie nad rozdzielnicami elektrycznymi i szafami sterowniczymi gromadzimy stale powiększający się zbiór unikalnych rozwiązań i specjalistycznej wiedzy, którymi zawsze chętnie się dzielimy, żeby pomóc naszym klientom w opracowaniu optymalnej koncepcji.

Przywykliśmy do wychodzenia naprzeciw specjalnym wymaganiom takim jak:

 • nietypowe zabezpieczenia antykorozyjne i powłoki malarskie,
 • nietypowe wymiary,
 • zestawy wzmocnione przygotowane do pracy w rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi,
 • zestawy wyposażone w wibroizolację itp.

W zamian za otwartość i zaproszenie nas do współpracy oferujemy swoje pełne zaangażowanie, które już niejednokrotnie przełożyło się na zwiększenie zysków naszych klientów.

Planning and Construction

Produkcja seryjna rozdzielnic wymaga od każdej partii wysokiego stopnia dostosowania do wymagań klienta, co można zrobić tylko dzięki zastosowaniu najnowszej technologii IT. W Blumenbecker, Industry 4.0 to nie tylko wizja przyszłości, ale już rzeczywistość. Dostęp do scentralizowanej bazy danych i elastycznej produkcji jest dużym plusem. Teraz do każdego sektora można dostarczyć potrzebnych danych. Chmura zapobiega mnożeniu danych i zapewnia szybką i przejrzystą wymianę wiedzy w firmie. Człowiek, maszyna i oprogramowanie są w stałej komunikacji ze sobą, co pomaga zapewnić wyjątkową jakość każdej rozdzielnicy opuszczającej fabrykę.

Produkcja

Specjalizujemy się w produkcji szaf sterowniczych i rozdzielnic niskiego napięcia, pulpitów oraz paneli sterowania. Od pojedynczych szaf sterowniczych do wysoce skomplikowanych instalacji i systemów elektrotechnicznych, zgodnie z powszechnie uznawanymi normami i regulacjami (DIN / EN, VDE / ISO, UL.).

   

Dostarczamy rozwiązania dla:

 • automatyki
 • energetyki
 • branży automotive
 • obszarów podlegających pod dyrektywę Atex
 • przemysłu górniczego i spożywczego
 • centrów przetwarzania danych
 • gwarantowanych systemów zasilania obiektów w oparciu o indywidualne rozwiązania SZR.

Testy

Wieloletnia działalność na rynku oraz doświadczenie naszych inżynierów pozwalają nam na dostarczanie klientom urządzeń najwyższej jakości.

Kontrola jakości rozpoczyna się już na początkowym etapie realizacji projektu. Kluczową rolę odgrywa tutaj weryfikacja dokumentacji oraz poprawność doboru aparatury.

Dodatkowo na etapie prefabrykacji zespół monterów, przy współpracy z inżynierami nadzoruje na bieżąco prace nad projektem gwarantując wykonanie najwyższej jakości.
 

Ostatnim etapem produkcji jest kontrola końcowa urządzeń, podczas której wykonywane są testy funkcjonalne urządzeń, testy systemów wejścia/wyjścia oraz testy systemów komunikacyjnych.

Po zakończeniu kontroli końcowej każde urządzenie zostaje oznaczone certyfikatem CE, Atex lub UL. Ponadto dołączamy komplet dokumentacji powykonawczej oraz protokoły kontroli jakości.

Dostarczamy rozwiązania

Od ponad 15 lat zespół doświadczonych inżynierów firmy Blumenbecker dokłada wszelkich starań, aby na każdej płaszczyźnie naszej działalności znaleźć rozwiązania spełniające oczekiwania naszych klientów.

Wieloletnia działalność na rynku pozwala nam na dostarczanie kompleksowych rozwiązań: od oferty, poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej, prefabrykację urządzeń, kontrolę jakościową i dostawę aż po serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Kluczowym elementem każdego projektu jest zarówno rozpoznanie oczekiwań klienta, jak i odpowiedź na jego indywidualne potrzeby. Dlatego też podczas realizacji każdego powierzonego nam zlecenia odpowiednie systemy rozdzielcze, sterownicze oraz aparatura elektryczna renomowanych producentów dobierane są zgodnie z rozpoznanymi wcześniej oczekiwaniami.

W ramach poszczególnych projektów oferujemy dostawę części energetycznej:

 • transformatory
 • szynoprzewody NN
 • rozdzielnice NN (XEnergy, Sivacon S4, Prisma, Ri4Power VX)

oraz części sterowniczej:

 • szafy sterownicze
 • szafy napędowe
 • skrzynki krosowe i pomocnicze
 • pulpity sterownicze

Projekty elektryczne oraz dokumentacja mechaniczna sporządzane są w programach AutoCad i Eplan.

Produkty dostarczane przez firmę Blumenbecker podlegają kontroli na każdym etapie realizacji (od projektu aż po dostawę do klienta).

Po wykonaniu kontroli końcowej każde urządzenie zostaje oznaczone certyfikatem CE, Atex lub UL. Ponadto dołączamy komplet dokumentacji powykonawczej oraz protokoły kontroli jakości.

EPLAN P8

EPLAN Electric P8 to oprogramowanie klasy CAE służące do projektowania szaf sterowniczych, rozdzielnic, tworzenia dokumentacji i zarządzania projektami z zakresu automatyki elektrotechnicznej.

Dzięki konfigurowanym opcjom EPLAN pozwala na monitorowanie kontroli jakości dokumentacji. W ten sposób opracowana dokumentacja otrzymuje wszystkie wymagane  informacje od początkowej fazy inżynieryjnej, poprzez produkcję aż do serwisu i obsługi.

Wśród obsługiwanych przez platformę EPLAN międzynarodowych standardów są m.in. IEC 81346, ANSI, JIC, NFPA, GB lub rosyjski GOST.

Nasi klienci otrzymują dokumentację w dowolnym formacie, w zabezpieczonych plikach oprogramowania EPLAN, formacie pdf lub wersji drukowanej.

UL 508A

Jesteśmy certyfikowanym przedsiębiorstwem w zakresie projektowania i budowy rozdzielnic elektrycznych oraz tablic sterujących posiadających certyfikat zgodności z wymaganiami UL obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, jak również cUL w Kanadzie. Aby spełnić tę normę, komponenty zmontowane w panelu sterowania lub rozdzielnicy muszą być właściwie dobrane oraz  zmontowane zgodnie z definicją zawartą w standardzie UL 508A.

PN-EN 61439

Szafy sterownicze i rozdzielnice elektryczne projektujemy i prefabrykujemy w zgodności z normą PN-EN 61439.

Żeby zapewnić pełną zgodność z zapisami normy postanowiliśmy zmienić nasz sposób kontroli końcowej i oparliśmy go o szablon weryfikacji wyrobu przedstawiony w 11. rozdziale normy.

Dla każdej zamówionej u nas rozdzielnicy elektrycznej lub szafy sterowniczej klienci otrzymują dokument potwierdzający przeprowadzenie powyższej weryfikacji, co jest podstawą do oznaczenia wyrobu znakiem CE oraz do wystawienia deklaracji zgodności.

ATEX

Posiadamy kompetencje i świadczymy usługi związane z wykonaniem szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych przeznaczonych do przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Miejscem, gdzie jesteśmy naprawę konkurencyjni jest strefa 2 przestrzeni zagrożonych wybuchem gazu lub pyłu. Tutaj największe znaczenie ma odpowiednie podejście do projektu i kreatywny inżyniering, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów produktu przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań zapisanych w dyrektywie ATEX. Każdy z projektów, w którym niezbędne jest spełnienie zapisów dyrektywy ATEX wymaga indywidualnego podejścia dlatego zachęcamy do przesyłania zapytań i kontaktu z nami.

APQP4Wind

Z początkiem marca 2022 r. firma Blumenbecker Polska stała się oficjalnym członkiem stowarzyszenia dostawców i poddostawców rozwiązań dla branży energetyki wiatrowej APQP4Wind, która powstała w 2014 r. w Danii. By przystąpić do tego stowarzyszenia musieliśmy spełnić szereg wymagań i procedur.

Zgodnie z misją APQP4Wind zapewnia standardy, narzędzia oraz metody dla globalnego przemysłu wiatrowego, w oparciu o powszechnie akceptowane i dostępne zasady i wytyczne APQP. Metodologia APQP wyznacza jasną ścieżkę dla planowania, wdrażania i weryfikacji zgodności produktu poprzez działania związane z zapewnieniem jakości produkcji i wykonania dla całego procesu wdrożeniowego i produkcyjnego.

W ramach członkostwa APQP4Wind możliwa jest wspólna kooperacja w ramach branży energetyki wiatrowej oraz dostęp do wsparcia, szkoleń i narzędzi potrzebnych do ciągłej poprawy jakości, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

ISO 9001 certificate
ISO 45001 certificate

Producent szaf sterowniczych i rozdzielnic Rozwiązania - Profesjonalizm - Wysoka jakość

Specjalizujemy się w produkcji szaf sterowniczych i rozdzielnic niskiego napięcia, pulpitów oraz paneli sterowania. Od pojedynczych szaf sterowniczych do wysoce skomplikowanych instalacji i systemów elektrotechnicznych, zgodnie z powszechnie uznawanymi normami i regulacjami (DIN / EN, VDE / ISO, UL).

Dostarczamy rozwiązania dla:

 • automatyki
 • energetyki
 • branży automotive
 • obszarów podlegających pod dyrektywę Atex
 • przemysłu górniczego i spożywczego
 • centrów przetwarzania danych
 • gwarantowanych systemów zasilania obiektów w oparciu o indywidualne rozwiązania SZR.

Nasza doświadczona kadra inżynierska zapewnia gwarancję jakości jak i elastyczność w projekcie.
Jesteśmy przyzwyczajeni do wychodzenia naprzeciw specjalnym wymaganiom ze strony klientów i tym samym tworzenia niestandardowych produktów spełniających nietypowe wymagania.

Dysponujemy odpowiednio wyposażonym warsztatem mechanicznym obejmującym maszyny do obróbki CNC.

Nasze produkty zyskały uznanie u wielu klientów na wymagających rynkach Europy (Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Rosja, Ukraina), a także Stanów Zjednoczonych i Azji.

Gwarancją wysokiej jakości i niezawodności oferowanych przez nas produktów i usług są zdobyte certyfikaty:

 • Certificate of compliance UL508A
 • Certyfikaty producentów rozdzielnic: Eaton (xEnergy), Schneider (Prisma), Rittal (Ri4Power), Siemens (Sivacon S4)
 • ISO 9001:2015

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania i profesjonalnego doradztwa?