Cable in detail

Osprzęt kablowy

Jako autoryzowany dystrybutor osprzętu kablowego firmy TE connectivity, (znanego z produktów marki Raychem), oferujemy asortyment dla energetyki:
mufy, głowice, ograniczniki przepięć, inne elementy SN oraz nn.

System głowic średniego napięcia

Intensywne prace rozwojowe, prowadzone od lat pięćdziesiątych, umożliwiają produkcjęnowych, unikalnych materiałów termokurczliwych, stosowanych do osprzętu kablowego na średnie i wysokie napięcie.

Podstawowym elementem głowic średniego napięcia jest termokurczliwa rura izolacyjna, odporna na prądy pełzające i wpływy środowiskowe. Jest ona integrowana z rurą termokurczliwą lub warstwą termotopliwą sterującą pole elektryczne w ściśle definiowanym zakresie.

Oferujemy szeroką gamę głowic zewnętrznych i wnętrzowych do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych oraz do kabli o izolacji papierowej, do kabli o żyłach roboczych okrągłych i sektorowych, o różnych typach ekranów i pancerzy. 

Poniżej przedstawiono budowę typowej głowicy średniego napięcia do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych: 

 1. Uszczelnienie
  Termotopliwa warstwa uszczelniająca znajduje się wewnątrz izolatora termokurczliwego. Jest ona odporna na wyładowania powierzchniowe i oddziaływanie środowiskowe. Szczeliwo topi się pod wpływem temperatury. Kurczący się izolator wtłacza szczeliwo w przestrzenie wymagające uszczelnienia (końcówka i powłoka kabla). Dodatkowo, w przypadku kabli trójżyłowych, stosowane są głowiczki rozdzielające z klejem termotopliwym, które zamykają i uszczelniają obszar rozgałęzienia żył i zakończenia powłoki kabla. 
 2. Warstwa sterująca
  Jednym z założeń konstrukcyjnych systemu jest zachowanie giętkości kabla i minimalizacja wymiarów głowic. Praktycznie możliwym rozwiązaniem jest sterowanie pola za pomocą cienkiej warstwy materiału o nieliniowej impedancji elektrycznej. Raychem opracował tego typu materiał wykorzystując technologię półprzewodnikową(ZnO). Warstwa termotopliwa zintegrowana jest z wewnętrzną powierzchnią izolatora termokurczliwego. Podczas obkurczania izolatora, warstwa termotopliwa ulega roztopieniu. Przylega ściśle do powierzchni izolacji, zapobiegając powstawaniu wtrącin powietrznych. 
 3. Izolator wysokonapięciowy
  Ma postać termokurczliwej rury, wykonanej ze specjalnego materiału wysokonapięciowego. Wysoka odporność tego materiału na powierzchniowe wyładowania zabrudzeniowe i erozję została potwierdzona wynikami badańporównawczych, przeprowadzonych przez laboratoria niezależne oraz własne jednostki badawczo-rozwojowe Raychem. Ponad milion zestawów, eksploatowanych w tropiku, w warunkach pustynnych, arktycznych i w strefach silnych zabrudzeńprzemysłowych, jest najlepszym dowodem na to, że głowice Raychem - nawet w ekstremalnych warunkach są niezawodne i odporne na degradację powierzchniową. 
 4. Żółty wypełniacz termotopliwy
  Półprzewodzący żółty wypełniacz termotopliwy zapewnia lokalne wysterowanie na zakończeniu ekranu fabrycznego kabli. Jego zastosowanie eliminuje inicjacjęwyładowań w ewentualnych wtrącinach gazowych. 
 5. Uziemienie
  Odgięte druty żyły powrotnej kabla lub plecionka uziemiająca otoczone sąwysokonapięciowym szczeliwem termotopliwym, zabezpieczającym głowicę przed wilgocią i korozją. Dla kabli z żyłą powrotną z taśm oraz opancerzonych w powłokach metalowych oferujemy sprężynowe zestawy uziemiające, które wchodzą w skład zestawu, bądź powinny być zamówione oddzielnie. 

System muf średniego napięcia

Budowa mufy

W rozdziale tym przedstawiamy budowęmufy do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych. Podobnąbudowę mają mufy do kabli trójżyłowych. Mufy przejściowe posiadają specjalne rury termokurczliwe, separujące syciwo kablowe od strony kabla o izolacji papierowej. 

Montaż

Po przygotowaniu końców kabli zgodnie z wymiarami podanymi w Instrukcji montażu, prefabrykowany element koekstruzyjny i rurę osłonową należy nasunąć na jeden koniec kabla. Zakończenie ekranów przewodzących izolacji należy owinąć żółtym termotopliwym wypełniaczem sterującym. Następnie należy obkurczyćrury sterujące na żyłach. Po wykonaniu połączenia żył za pomocą uniwersalnej złączki śrubowej z urywanymi łbami, należy owinąć ją termotopliwym płatem sterującym. Kolejnym etapem montażu jest obkurczenie prefabrykowanego elementu koekstruzyjnego umieszczonego centralnie na złączce, a następnie – połączenie żyłpowrotnych kabli przy użyciu plecionki miedzianej i sprężyny o stałym docisku. Ostatnim etapem montażu jest obkurczenie grubościennej rury termokurczliwej z klejem, odtwarzającej powłokę zewnętrznąkabla. Montaż należy wykonywać krok po kroku zgodnie z zamieszczoną w zestawie Instrukcją montażu. 

Sterowanie pola elektrycznego

Sterująca rura termokurczliwa, pokrywająca żyły kabli, i termotopliwy płat sterujący, nawinięty na złączce, mają ściśle zdefiniowaną impedancję, czego efektem jest osłabienie pola elektrycznego i przemieszczenie go do izolacji prefabrykowanej. Podczas obkurczania rur, żółty termotopliwy wypełniacz, nawinięty na zakończeniu ekranów kabli, oraz płat na złączce, zostają odpowiednio dociśnięte do powierzchni ekranu i złączki. System eliminuje konieczność stożkowania izolacji. 

Ekranowana izolacja mufy

Prefabrykowany element koekstruzyjny umożliwia wykonanie w jednej operacji izolacji głównej (czerwona) o wymaganej grubości. Ekran izolacji odtwarza zewnętrzna termokurczliwa warstwa (czarna) przewodzącego polimeru usieciowanego. Ekranowana izolacja dostarczana jest jako jeden element. Fabryczna integracja zapewnia w efekcie obniżenie czasu montażu i eliminację erozji elektrycznej na powierzchni izolacji. 

Ekran metaliczny

Plecionka miedziana i sprężyny płaskie zapewniają prawidłowe połączenie żyłpowrotnych kabli na całej długości złącza i tworzą elektryczne połączenie z ekranem zewnętrznym mufy. 

Uszczelnienie i osłona

Osłonę zewnętrzną mufy stanowi grubościenna rura termokurczliwa z warstwą kleju termotopliwego, nałożoną koekstruzyjnie na całą powierzchnię wewnętrzną. Zapewnia ona szczelność mufy w obszarze zakończeń powłok kabli. Wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna są co najmniej równorzędne tym, jakie wymagane są od osłon ochronnych kabli. W przypadku kabli opancerzonych taśmami, dodatkowo stosuje się:ocynowaną plecionkę lub kształtkę stalową, nawijane pod rurę osłonową. 

Ekranowana izolacja - nowa technologia trójwarstwowa

Prefabrykowany element koekstruzyjny jest dostarczany w stanie rozciągniętym. Stan ten umożliwiają dwie zewnętrzne warstwy polimeru: przewodzącego (czarny) oraz izolacyjnego (czerwony). Ogrzewanie wywołuje skurcz promieniowy wewnętrznej izolacyjnej warstwy z elastomeru (czerwona), co sprawia, że ściśle przylega ona do ośrodka. Uzyskana grubość izolacji i ekranu jest równomierna na całym obwodzie. Wraz z upływem czasu składowania oraz pod wpływem niskiej temperatury, siła skurczu elastomerów izolacyjnych zwykle ulega zmniejszeniu. W tym przypadku jednak, zastosowanie obróbki cieplnej eliminuje te problemy, pozwalając na nieograniczony czas magazynowania i montaż w ujemnych temperaturach. Elastyczność części elastomerowej i sztywność warstw zewnętrznych sprawiają, że mufa dopasowuje się do zmian wymiarów kabli, wywołanych zjawiskami termomechanicznymi.