Our responsibility for the enviroment

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR)

Nasza odpowiedzialność

My, Grupa Blumenbecker, jesteśmy odpowiedzialni za obecne i przyszłe pokolenia. Naszym życzeniem jest pozostawienie dobrobytu i przyjaznego życiu środowiska dla naszych dzieci i następnych pokoleń na całym świecie. Z tego powodu odpowiedzialność w myśleniu i działaniu jest mocno zakorzeniona w naszej kulturze korporacyjnej. Oszczędzanie zasobów naturalnych, bezpieczeństwo pracy, troska o naszych współpracowników, przestrzeganie prawa i zaangażowanie w nasze środowisko społeczne - oto podstawowe zasady, którymi się kierujemy. Jako firma rodzinna, idziemy swoją własną drogą, krok po kroku, do przyszłości, która może być żywa i udana dla nas i przyszłych pokoleń.

Ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój

Zasoby naturalne są ograniczone, a ekosystemy w wielu częściach świata znajdują się aktualnie w ogromnym zagrożeniu. Z tego powodu podjęliśmy działania przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i mniejszego zużycia energii, wody oraz surowców. Rozpoczęliśmy te działania już w 2010 r., odkąd całość naszej korespondencji biznesowej odbywa się w kanałach cyfrowych. Jedną z naszych podstawowych zasad jest takie wytwarzanie produktów, aby charakteryzowały się wysoką jakością, niezawodnością i długą żywotnością. Jest to forma zrównoważonego rozwoju, która jest dodatkowo wspierana przez nasz serwis posprzedażowy i ofertę części zamiennych Blumenbecker, pochodzących zawsze z oficjalnych źródeł, a przez to spełniających najwyższe normy w zakresie energooszczędności i niezawodności.

CSR w pigułce

Księgowość bez papieru

Około 70 procent faktur przetwarzanych w jednostkach Grupy Blumenbecker ma charakter cyfrowy.

Nasze centrum procesów biznesowych, spółka  B+M Blumenbecker GmbH, wprowadziło rachunkowość elektroniczną już w 2010 roku. Od tego czasu zapisujemy w formie cyfrowej ponad milion rekordów księgowych rocznie. Jest to dobre dla środowiska i dobre dla Blumenbecker. Cyfrowe przetwarzanie dokumentów oznacza mniejsze zużycie papieru, tonerów i drukarek. Ponadto przepływy pracy stały się prostsze, bardziej przejrzyste, a przede wszystkim szybsze. Monotonne prace, takie jak wyszukiwanie dokumentów, nie są już konieczne.

Going digital instead of using paper

CSR w pigułce

Zobowiązanie do szkolenia

Grupa Blumenbecker zatrudnia ponad 1200 osób na całym świecie. Jako odpowiedzialny pracodawca, od samego początku zatrudnienia pracownika podejmujemy starania, aby zapewnić mu bezpieczne, zdrowe i atrakcyjne miejsce pracy. Obejmują one zapewnienie środków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także uczciwego wynagrodzenia oraz szacunku we wzajemnych relacjach.

Wykwalifikowany personel to podstawa naszej przyszłości. Kształcenie zawodowe młodych ludzi ma zatem kluczowe znaczenie dla Grupy Blumenbecker. Szkolimy młodzież na własne potrzeby, a dzięki temu kładziemy fundamenty pod nasz przyszły sukces. Oferujemy naszym stażystom / praktykantom ciekawy program szkolenia na najwyższym poziomie, co ma wymierne rezultaty: stażyści z Blumenbecker regularnie zaliczają się do najlepszych na swoim roku. Naszym celem jest zapewnienie młodym ludziom optymalnego startu w życiu zawodowym, a tym samym zapewnienie im podstaw do pomyślnej finansowo i społecznie przyszłości. Spółki Grupy Blumenbecker oferują szkolenia o szerokim zakresie, które odpowiadają na potrzeby wymagających rynków. Ich spektrum obejmuje obszar od klasycznych technicznych staży aż do specjalistycznych kursów uniwersyteckich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasi pracownicy to nasz najważniejszy kapitał. W związku z tym firma Blumenbecker nie tylko spełnia wszelkie obowiązujące normy i przepisy prawa w zakresie pracy i bezpieczeństwa, ale również wykracza poza krajowe i międzynarodowe wymagania.

Grupa Blumenbecker uzyskała na przykład certyfikację na podstawie uznanych międzynarodowo zasad OHSAS w Niemczech. Ta osobista certyfikacja SCC (Safety Certificate Contractors) dla mobilnych jednostek operacyjnych podkreśla nasze zaangażowanie w ochronę zdrowia i profilaktykę. Jednocześnie poziom bezpieczeństwa, który jest zagwarantowany poprzez ciągły monitoring jego stanu i w efekcie regularne uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów, jest dowodem na to, że nasze procesy zarządzania i pracy spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Zgodność z zasadami we wszystkich jednostkach Grupy Blumenbecker jest osobiście monitorowana przez najwyższe kierownictwo i odpowiednie, wyspecjalizowane działy spółki Blumenbecker Holding. Konsekwentnie mała liczba wypadków przy pracy jest wyraźnym dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze. Kolejnym kluczowym obszarem naszej troski o dobrostan pracowników jest regularna działalność na rzecz promowania świadomości zdrowotnej i zdrowia. Należą do nich badania wzroku, pomiar napięcia szyi i pomiaru drożności żył, a także ćwiczenia fitness w biurze.