Naše poslání Jaký je náš základní přístup, se kterým provádíme naše obchody

»Nic neposiluje důvěru lidí víc než jednota slov a činů.  Je to ta nejjednodušší cesta , jak získat u lidí hodnověrnost – a je to dost těžké: říkat to, co děláte, a dělat to, co říkáte.«

Johannes Rau
Spolkový prezident ve svém
„Berlínském projevu“ z 12. května 2004

Naše hlavní zásady

1 - Nezávislý rodinný podnik s tradicí a orientací na budoucnost

V roce 1922 jsme vznikli jako rodinný podnik a u toho bychom chtěli také zůstat. Proto si zakládáme na tradici a původu stejně jako na otevřenosti k budoucnosti a inovacím, orientujeme se jak regionálně, tak i globálně.

2 - Decentralizované vedení - centrální řízení

Jsme skupina podniků decentrálně řízená podnikovým managementem na místních trzích, přičemž jako celek je skupina řízena centrálně holdingem.

3 - Technická řešení od jediného dodavatele

V oblastech námi zvolených obchodních aktivit disponujeme značnými technickými znalostmi a dovednostmi, a to co do jejich šířky tak i jejich hloubky, stejně jako dlouholetými zkušenostmi. Na této bázi nabízíme rozmanitá řešení zákazníkům na míru, která dostávají od jediného dodavatele - v termínu a vysoké kvalitě.

4 - Dlouhodobé partnerství se zákazníky

Máme zájem o dlouhodobé vztahy se zákazníky a konstruktivní, oboustranně výhodná partnerství. Proto se snažíme přispět ke zvyšování jejich produktivity a jejich postavení na trhu a podporujeme je v technických inovacích a při pronikání na nové trhy.

5 - Korektní vztah k dodavatelům a konkurentům

Pečujeme také o partnerské obchodní vztahy s našimi dodavateli. Vůči našim soupeřům na trhu se chováme samozřejmě soutěživě, ale férově.

6 - Zisk jako základ rozvoje podniku

Hlásíme se k tomu, že ziskovost je klíčem k zajištění pracovních míst a pro další rozvoj podniku, což je naším cílem. Přitom se orientujeme na dlouhodobé a nikoli krátkodobé výnosy.

7 - Otevřenost ke změnám

Žijeme v podnikové kultuře, která podporuje změny a neustálé inovace s cílem trvale zlepšovat naše výrobky a procesy, a tím naši konkurenceschopnost.

8 - Vedení pomocí vlastního příkladu a odpovědnosti za spolupracovníky

Zaměstnance vedeme vlastními příklady a vzájemně se posilujeme důvěrou, otevřeností, nasloucháním, respektem, spolehlivostí a konstruktivní zpětnou vazbou. Jednání s našimi zaměstnanci a jejich rodinami je v souladu s naší sociální zodpovědností.

9 - Podporovat a vyžadovat vlastní odpovědnost a osobní profesní růst

Klademe důraz na vlastní odpovědnost a konstruktivní, samostatné jednání. Pro dosažení těchto cílů požadujeme a podporujeme odborný a osobní růst našich pracovníků ve prospěch našeho podniku.

10 - Více se dosáhne spoluprací

Pro dosažení našich cílů využíváme bohaté znalosti mnoha našich zaměstnanců v podniku. Proto spolupracujeme i napříč hranicemi jednotlivých společností koncernu. Jsme přesvědčeni o tom, že jako tým dosáhneme více, než by dosáhl každý z nás jednotlivě.

11 - Bezpečnost práce, šetrné využívání zdrojů a ochrana životního prostředí

Maximální význam přikládáme bezpečnosti práce každého jednotlivého zaměstnance, jakož i pracovní bezpečnosti v podniku. Efektivní využívání zdrojů a ochranu našeho životního prostředí považujeme za hospodářsko-podnikovou nutnost stejně jako za hodnoty samy o sobě.

12 - Dodržování zákonů a společenská odpovědnost

Dodržujeme zákony – v Německu, stejně jako v kterékoliv zemi, kde podnikáme, nebo kde podnikat chceme. V našem oboru podnikání bereme společenskou zodpovědnost vážně – bezprostředně prostřednictvím našich společností a zprostředkovaně prostřednictvím nadace Marianne Blumenbecker Stiftung.

Ke stažení