Bin Picking industrial robotics application

Bin Picking
pro automatické polohování přesných objektů

Interakce mezi roboty a kamerovou technologií

Roboty provádějí stále složitější úkoly. I přes veškerou automatizaci se stále najdou i v dnešní výrobě situace, kdy je daleko ekonomičtější naložit krabice nebo přepravky materiálem zcela nahodile, než investovat čas a pracovní sílu do jejich uspořádaného nakládání. To však pouze posouvá problém z jednoho konce výrobní linky na druhý. Přece jen nakonec musíte vyložit neuspořádaně naložené předměty a odeslat je do dalšího výrobního uzlu ke zpracování. A to vyžaduje pracovní sílu, pokud práci neprovádí singulátory, jako např. vibrační zásobníky.

Interakce mezi technologiemi robotů a průmyslových kamer

Bin Picking je technologie, při které robot spolupracuje s 3D (HD) průmyslovou kamerou. Rameno robota vybírá nahodile navršené díly z bedny a podle předem stanoveného algoritmu je nyní již organizovaně předává k dalšímu zpracování. Díly mohou mít i dost komplikovaný tvar a velikost. Takto lze řešit i např. vybírání polotovarů jednoho po druhém z bedny a jejich následné přesné zakládání do obráběcího centra.

Společnost Blumenbecker je průkopníkem v tomto oboru specializujícím se na vývoj systémů snímačů pro průmyslové roboty a návrhu speciálních uchopovacích nástrojů (greiferů).

Vaše výhody

 • Přesnost detekce součásti je +/- 2 mm s velikostí zásobníku 1200x800x500. V případě menších kontejnerů je lepší přesnost, v případě většího zásobníku je horší.
 • Doba cyklu je 8-25 sekund. Doba cyklu bude kratší, pokud můžeme vybrat část z koše a přímo přenést část do jiného procesu. Pokud je potřeba zachytit část z druhé strany nebo znovu vyhledat část pro lepší identifikaci, čas cyklu se zvýší.
 • Jedno balení může zpracovávat více dílů. Gripper robota může být navržen tak, aby zvládl více typů částí nebo může mít vyměnitelná chapadla.
 • Pod jedním delším portálem kamery by mohly být také dva koše s dvěma roboty. Tito roboti by mohli manipulovat s různými částmi.
 • Je možné vybírat i díly z dopravních pásů.
 • Trajektorie bez kolize robota je předem vypočtena pro celou robotickou cestu.

Reference

Pracovní oblasti aplikace robota Bin Picking Výběr předmětů z bedny zahrnuje v podstatě pět úkolů:

 1. Identifikace předmětu 
  výběr správné metody měření, kamerové technologie a rozlišení pro různé světelné podmínky a povrch součástí.
 2. Poloha předmětu
  identifikace správného algoritmu pro nalezení polohy předmětu ve třech rozměrech.
 3. Pohyb
  výpočet dráhy robota a bezkolizní dráhy uchopovacího mechanizmu (greiferu).
 4. Uchopovací mechanizmy (greifery)
  návrh speciálních greiferů pro dané součásti.
 5. Balíček řešení
  kombinace všech těchto úloh v jednom funkčním robotickém pracovišti.

Dodavatelsky nezávislá řešení

Jedním z problémů technologie Bin Picking je nutnost zpracování obrovského objemu dat v reálném čase. Robot musí například identifikovat díl z obrovského objemu 3D dat. Poté je zapotřebí metoda výpočtu pro vedení os robota a greiferu k vybranému bodu. Různé pohybové sekvence jednotlivých os robota jsou vypočteny tak, aby rameno robota dosáhlo a vybralo požadovaný díl. Některé sekvence by však měly za následek kolizi s bednou. Společnost Blumenbecker vyvinula vlastní řešení, které před zahájením pohybové sekvence zkontroluje riziko kolize, vypočítá alternativní možnosti, a pak předá opravenou dráhu robotickému systému.

Společnost Blumenbecker dodává optické senzory (včetně průmyslových kamer) a software nezávislý na typu robota. Máme k dispozici také své vlastní konstrukční oddělení, které vyvíjí a vyrábí greifery požadovaných vlastností.

Naše služby

Programování

Víc než jen kód
Programujeme roboty, snímače a programovatelné logické jednotky (PLC) s nejmodernějším softwarem. To zahrnuje návrh robotických pracovních buněk ve 3D a také provedení offline simulací před zahájením výroby. S tímto přístupem můžeme navrhnout a testovat výrobní procesy v dynamickém 3D prostředí, definovat a ověřit sekvence výrobního procesu s reálným chováním, optimalizovat doby cyklů a simulovat uvedení výrobních systémů do provozu. Výrobní programy se testují virtuálně předem, aby se odstranily nedostatky v návrhu již v rané fázi a ověřily se informační toky mezi PLC a roboty. Všechny tyto přípravy pomáhají vytvořit a zprovoznit vaše robotické pracoviště daleko rychleji a efektivněji.

Naše bohaté zkušenosti s programováním robotů tvoří velmi dobrý základ pro řešení komplexních úkolů automatizace v průmyslových zařízeních po celém světě.

Další informace o programování

Uvedení do provozu

Komplexní projektové řízení po uvedení do provozu
Přidělíme vám projektového manažera, který bude koordinovat váš projekt od konzultací po realizaci a také po ní.

Naši odborníci nainstalují a uvedou do provozu vaše systémy pod dohledem projektového manažera. Sledují proces uvedení do provozu, testují dostupnost a optimalizují procesy pro rychlou integraci zařízení do vašeho výrobního procesu. Naše služby zahrnují směnný dohled našimi inženýry a také školení obsluhy a techniků údržby.

Poprodejní servis

Udržuje vše v bezproblémovém provozu

Náš přístup komplexního servisu zajišťuje vysokou spokojenost zákazníků a prvotřídní výkonnost dodaného stroje. Pokud si přejete, můžeme zajistit kompletní poprodejní servis vašich robotických pracovišť po celém světě. Neprovádíme pouze běžnou údržbu, ale dodáváme také díly a příslušenství pro mechanické a elektrické systémy a přeprogramováváme nebo upravujeme stroje podle požadavků zákazníka.

Naši technici a inženýři mohou provádět i běžnou údržbu robotů, které jsme nedodali nebo neinstalovali. V tomto ohledu vystupujeme např. jako systémový partner společnosti KUKA.

Naše služby zahrnují:

 • Pravidelnou údržbu robotů
 • Dodávku a instalaci náhradních dílů
 • Úpravu provedení a vlastností robotů
 • Přeprogramování a přestavbu

Opravy, které nemohou být provedeny na místě, budou provedeny v jedné z našich dobře vybavených opraven. Často používané náhradní díly máme skladem.

Můžeme vám také pomoci s případnými nečekanými problémy s vašimi roboty. Reagujeme rychle a používáme osvědčené procesy odstraňování závad, abychom znovu rychle uvedli vaši výrobu do provozu.

Školení

Nabízíme školení a další vzdělávací kurzy ve školicím středisku v Praze, Bratislavě, Katovicích, Kyjevě a Iserlohnu, abychom pomohli našim zákazníkům získat maximum znalostí a dovedností z jejich robotických řešení. Ve třídách jsou jako učební pomůcky instalované plně funkční roboty.

Každý rok realizujeme více než 100 kurzů s následujícími tématy:

 • Obecné školení obsluhy pro instalované systémy
 • Školení údržby robotů
 • Školení programování robotů
 • Softwarové školení pro uživatelský software robotů dodaný společností Blumenbecker

Zobrazit více

Potřebujete individuální řešení a odborné poradenství?