Wide range of robotic gluing solution

Lepení a spojování Stálá kvalita

Robotický systém pro lepení a spojování

Lepení se často používá při výrobě automobilů, zejména u dílů jako např. světlomety. Každé vozidlo prochází při výrobě několika desítkami lepicích stanic. Spojovací procesy jsou důležité i v dalších průmyslových odvětvích, jako např. vkládání skleněných tabulí do dvířek trouby, nebo upevňování součástí na elektronické obvodové desky. Průmyslové roboty jsou pro tyto úkoly ideální volbou.

Požadavkem je aplikovat lepidlo ve stejné kvalitě a pevnosti na všech místech – ať už jsou snadno nebo obtížně přístupná. Společnost Blumenbecker nabízí ke splnění těchto požadavků širokou škálu řešení robotického lepení. Naše robotické systémy pro lepení a spojování pracují rychle a vypočítávají rychlost dráhy a dávkování lepidla s neomylnou přesností. Společnost Blumenbecker nabízí další exkluzivní bonus - náš vlastní software ProDaSt.

Vlastní software pro lepší přehled

Aplikace ProDaSt byla vyvinuta, protože zákazník chtěl znát tlak a teplotu, které robotická buňka Blumenbecker používá při spojování a vlisování předních světel.

Aplikace ProDaSt komunikuje s PLC přes protokol TCP. Každý výrobce PLC vyvíjí vlastní komunikační protokol pro řízení, diagnostiku a programování PLC a načítání dat. Různí výrobci bohužel používají různé protokoly. Až dosud museli programátoři, kteří chtěli přenést data mezi PLC a IT systémem, znát také všechny protokoly.

Aplikace ProDaSt poskytuje dodavatelsky nezávislý most mezi IT systémem a PLC. Může data nejen posílat (příkazy, formulace atd.) z databáze do PLC, ale také načítat dat z PLC a ukládat je do databáze.

Pokud chce PLC odeslat data do nadřazeného systému, uloží je lokálně do předdefinovaného umístění v datovém bloku, kde je nadřazený systém načte bez nutnosti komunikace se softwarem PLC. Proto nemusí programátor PLC používat žádný další komplikovaný software. Podobný přístup se používá pro zápis dat do PLC: zapíší se do datového bloku a PLC si data načte.

S aplikací ProDaSt máte vždy přesné informace o tom, jak váš lepicí a spojovací robot pracuje.

Naše služby

Programování

Víc než jen kód
Programujeme roboty, snímače a programovatelné logické jednotky (PLC) s nejmodernějším softwarem. To zahrnuje návrh robotických pracovních buněk ve 3D a také provedení offline simulací před zahájením výroby. S tímto přístupem můžeme navrhnout a testovat výrobní procesy v dynamickém 3D prostředí, definovat a ověřit sekvence výrobního procesu s reálným chováním, optimalizovat doby cyklů a simulovat uvedení výrobních systémů do provozu. Výrobní programy se testují virtuálně předem, aby se odstranily nedostatky v návrhu již v rané fázi a ověřily se informační toky mezi PLC a roboty. Všechny tyto přípravy pomáhají vytvořit a zprovoznit vaše robotické pracoviště daleko rychleji a efektivněji.

Naše bohaté zkušenosti s programováním robotů tvoří velmi dobrý základ pro řešení komplexních úkolů automatizace v průmyslových zařízeních po celém světě.

Další informace o programování

Uvedení do provozu

Komplexní projektové řízení po uvedení do provozu
Přidělíme vám projektového manažera, který bude koordinovat váš projekt od konzultací po realizaci a také po ní.

Naši odborníci nainstalují a uvedou do provozu vaše systémy pod dohledem projektového manažera. Sledují proces uvedení do provozu, testují dostupnost a optimalizují procesy pro rychlou integraci zařízení do vašeho výrobního procesu. Naše služby zahrnují směnný dohled našimi inženýry a také školení obsluhy a techniků údržby.

Školení

Nabízíme školení a další vzdělávací kurzy ve školicím středisku v Praze, Bratislavě, Katovicích, Kyjevě a Iserlohnu, abychom pomohli našim zákazníkům získat maximum znalostí a dovedností z jejich robotických řešení. Ve třídách jsou jako učební pomůcky instalované plně funkční roboty.

Každý rok realizujeme více než 100 kurzů s následujícími tématy:

  • Obecné školení obsluhy pro instalované systémy
  • Školení údržby robotů
  • Školení programování robotů
  • Softwarové školení pro uživatelský software robotů dodaný společností Blumenbecker

Zobrazit více

Poprodejní servis

Udržuje vše v bezproblémovém provozu

Náš přístup komplexního servisu zajišťuje vysokou spokojenost zákazníků a prvotřídní výkonnost dodaného stroje. Pokud si přejete, můžeme zajistit kompletní poprodejní servis vašich robotických pracovišť po celém světě. Neprovádíme pouze běžnou údržbu, ale dodáváme také díly a příslušenství pro mechanické a elektrické systémy a přeprogramováváme nebo upravujeme stroje podle požadavků zákazníka.

Naši technici a inženýři mohou provádět i běžnou údržbu robotů, které jsme nedodali nebo neinstalovali. V tomto ohledu vystupujeme např. jako systémový partner společnosti KUKA.

Naše služby zahrnují:

  • Pravidelnou údržbu robotů
  • Dodávku a instalaci náhradních dílů
  • Úpravu provedení a vlastností robotů
  • Přeprogramování a přestavbu

Opravy, které nemohou být provedeny na místě, budou provedeny v jedné z našich dobře vybavených opraven. Často používané náhradní díly máme skladem.

Můžeme vám také pomoci s případnými nečekanými problémy s vašimi roboty. Reagujeme rychle a používáme osvědčené procesy odstraňování závad, abychom znovu rychle uvedli vaši výrobu do provozu.

Potřebujete individuální řešení a odborné poradenství?