Conveying technology for several branches

Vizualizace procesů

Spolupráce s firmou BEUMER

Dlouholetá spolupráce s německou firmou BEUMER v oblasti třídicí technologie a v přidružených oborech dopravníkové přepravy, logistiky a skladového hospodářství. Dlouholetou úspěšnou spolupráci dokladují naše reference.

Obory využití technologie třídění

Pošty a kurýrní služby – roztřídění balíků a zásilek větších rozměrů podle poštovních center nebo poštovních míst. Zásilkové služby – vytřídění zboží ze skladu pro jednotlivé zákazníky (objednávky), zatřídění vráceného zboží zpět do skladu. Letiště – doprava zavazadel do centrálního sběrného centra od letadel nebo z check-inu, bezpečnostní prověrka a roztřídění zpět do správných letadel při přestupu nebo na správný odbavovací pás u východu Zásobování ze skladů výrobců textilu, obuvi, drogistického zboží, potravin aj. – vytřídění objednaného zboží ze skladu k výstupním branám pro nakládku na auto či železniční přepravu do jednotlivých poboček výrobce v obchodní síti. V případě skladů s potravinami se může jednat o třídicí technologie provozované za extrémně nízkých teplot pod bodem mrazu.

Základní typy třídicí technologie

BEUMER tilt tray sorter – vysokokapacitní třídicí systém pro třídění zboží všeho druhu. Uzavřený okruh zřetězených „misek", pohybujících se po dané trase, poháněný lineárními pohony. „Miska" je zařízení, schopné svou nosnou plochu mechanicky naklápět na levou či pravou stranu ve směru jejího pohybu, a tím i přepravit zboží na ní naložené do správného místa. Vykládání a nakládání zboží zajišťuje řídicí systém, který dále komunikuje s centrálním logistickým počítačem.

 

 

BEUMER belt tray sorter - vysokokapacitní třídicí systém pro třídění zboží všeho druhu. šetrnější přeprava zboží v rámci třídicího procesu. Uzavřený okruh zřetězených „misek", pohybujících se po dané trase, poháněný lineárními pohony. „Miska" je inteligentní zařízení, vybavené jednoduchým řídicím systémem ovládající vlastní pohyblivý protiskluzový pás (přepravní plochu). IR přenosem přijímá příkazy kdy a na jakou stranu má vyložit dopravované zboží. Přenos energie pro napájení „misky" je zajišťováno bezdotykovou technologií. Vykládání a nakládání zboží zajišťuje řídicí systém, který dále komunikuje s centrálním logistickým počítačem.

BEUMER autover systém – vysokorychlostní přeprava na velké vzdálenosti po předem vytyčených trasách. Základem jsou samostatné inteligentní vozíčky pohybující se vysokou rychlostí po kolejnicích a komunikujících bezdrátovou technologií s centrálním počítačem, od kterého získávají přehled a informace o převáženém zboží. Logistika je řešena jak na úrovni centrálního počítače, tak i na úrovni vozíčku. Tato technologie je s úspěchem využívána na mezinárodních letištích, kde je potřebné rychle dopravit omezené množství zavazadel z jednoho terminálu na jiný (přesun na větší vzdálenosti).

 

 

Charakteristika třídicího systému

Automatické nakládací zařízení, které se postará o přesun zboží z přívodních dopravníků na „misky" třídiče nebo na vozík v systému BEUMER autover. Jejich počet je závislý na typu zařízení a pohybuje se z pravidla v rozmezí od jednoho do dvaceti. Možnost i ručního nakládání na pohybující se misky třídiče. Identifikační systém – čtečka čárového kódu nebo kamera – většinou v místech za nakládacím zařízením. Naložené zboží je ihned po naložení identifikováno a centrální počítač rozhodne, kam se má dopravit. Koncové vykládací body, jsou umístěny podél celého třídiče. Provedení je zvoleno dle potřeb zákazníka, zpravidla jsou ale vybaveny dopravníky odvádějící vyložené zboží do sběrných, balicích nebo překládkových míst

O řízení třídiče a jeho součástí na technologické úrovni se stará řídicí systém SIMATIC S7, který shromažduje informace z periferií a komunikuje s centrálním počítačem. Tato výměna informací činí celý systému velmi flexibilním a dynamickým na úrovni třídicího procesu.

Logistika a skladové hospodářství

Centrální počítač s databázovým systémem se stará o správnou třídicí funkci třídiče, identifikaci tříděného zboží, statistické informace, případně o dopravu zboží ze skladu nebo i o správu skladu. Zboží je většinou označeno čárovým kódem tištěným a umístěným na zboží na začátku celého procesu. V průběhu přepravy je pak toto zboží tímto čárovým kódem identifikovatelné. Samotný třídicí proces je řízen dle specifikace a potřeb zákazníka. K centrálnímu počítači se připojují klientské stanice, na kterých je možné spustit aplikaci pro celkovou vizualizaci technologického procesu třídění a aplikaci pro správu třídicího procesu.