[Translate to SK-SK:]

Právne náležitosti

Basic data:
Registered office: Beckum / Founded: 17.02.1982
Trade register: Local Court Münster HRB 7589
Equity capital: 3.000.000 Euro
VAT ID: DE 814686839
Tax-ID: 304/5980/1986

B+M Blumenbecker GmbH
post office box 12 51
Sudhoferweg 99-107
59269 Beckum

Managing Director:
Dr. Wolfgang Fink

Editor and responsible for content:
B+M Blumenbecker GmbH
Department Communication

Prehlásenie

Spoločnosť robí všetky opatrenia, aby informácie a čísla na tejto webovej stránke boli presné. Neberie však na seba žiadnu záruku ani garanciu za to, že uvedené informácie a čísla sú aktualizované, správne a úplné. To platí aj pre ostatné webové stránky, na ktoré sa odvolávajú hyperlinkové odkazy. Spoločnosť nie je zodpovedná aj za obsah takto prepojených webových stránok. Spoločnosť si vyhradzuje právo doplniť, alebo pridať nové údaje do poskytnutých informácií a čísiel bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah stránky je chránený autorským právom (copyright). Akékoľvek rozmnožovanie informácií a čísiel, ďalej potom použitie textov s výnimkou forografie a niektorých grafov vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti.

Všetky informácie a číselné údaje spoločne s ich využitím, loginy na webovú stránku a akákoľvek akcia, prípadná zhovievavosť alebo opomenutia vzťahujúce sa na webovej stránke podliehajú iba nemeckému právu.

RIGHTS:

Copyright 2018 Blumenbecker Group. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo distribuce obsahu z webových stránek firmy Blumenbecker včetně framingu a ostatních rozměrů není povoleno bez předchozího písemného schválení od Blumenbecker Group.