Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
Našu webovú stránku možno spravidla používať bez uvedenia osobných údajov.  Ak sa na našich stránkach zberajú osobné údaje (napríklad meno, adresa a emailové adresy), prebieha toto podľa možností vždy dobrovoľne. Tieto údaje sa nezverujú tretím osobám bez vášho výslovného súhlasu.
Upozorňujeme, že pri prenose dát cez internet (napr. pri emailovej komunikácii) sa môžu prejaviť bezpečnostné nedostatky.  Bezchybná ochrana dát proti prístupu tretích osôb nie je možná.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa funkcie webovej analýzy služby Google Analytics.  Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA.  Google Analytics používa súbory „cookies”.  Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania týchto webových stránok.  Informácie vygenerované súborom cookie o používaní týchto webových stránok vami sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA.
V prípade aktivovanej anonymizácie IP na týchto webových stránok však Google vašu adresu IP predtým skráti na území členského štátu Európskej únie alebo účastníckeho štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  Vaša úplná adresa IP bude prenesená na server Google v USA a tam skrátená iba vo výnimočných prípadoch.  Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania týchto webových stránok, na zostavovanie správy o činnosti na webových stránkach a na ďalšie služby v súvislosti s používaním webových stránok a internetu v prospech prevádzkovateľa webovej stránky.  Google nebude spájať vašu adresu IP prenesenú v rámci Google Analytics s inými údajmi.
Môžete zabrániť ukladaniu cookies príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť používať v plnom rozsahu všetky funkcie týchto webových stránok.  Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google, aby zberala údaje vytvorené súborom cookie o vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a tieto údaje spracúvala, ak si stiahnete a inštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze:  tools.google.com/dlpage/gaoptout

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Naše stránky používajú technológie retargeting spoločnosti Google.  Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA.
Umožňuje to oslovovať návštevníkov našich webových stránok s reklamou prispôsobenou danej osobe a jej záujmom.  Začlenenie reklamy prebieha na základe analýzy chovania pri používaní a prezeraní stránky v minulosti s pomocou súboru cookie.  Podľa našich poznatkov sa pritom neukladajú žiadne osobné údaje. Ukladá sa pritom súbor cookie pre evidenciu anonymných dát o záujmoch používateľov a individuálneho prispôsobenia reklamy podľa týchto informácií.  Tieto súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení.
Môžete trvale odmietnuť používanie cookies na retargeting, ak si vypnete v Google reklamu podľa záujmov:  www.google.com/settings/ads/onweb/ 
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov obsahuje Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov na adrese www.google.com/policies/technologies/ads/

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ MODULU FACEBOOK (TLAČIDLO LIKE)

Naše stránky obsahujú moduly sociálnej siete Facebook, poskytovateľom ktorej je Facebook Inc., 1 hacker Way, Mento Park CA 94025, USA.  Moduly Facebook spoznáte podľa loga Facebook alebo tlačidla „Like“ (Páči sa mi to) na našej stránke.  Prehľad o zásuvných moduloch Facebook nájdete tu: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa prostredníctvom modulu priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook.  Facebook takto získa informáciu, že ste so svojom adresou IP navštívili našu stránku.  Ak kliknete na tlačidlo Facebooku „Like” počas svojho prihlásenia na váš účet vo Facebooku, môžete si vo svojom profile vo Facebooku vytvoriť odkaz na obsah našich stránok.  Vďaka tomu môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu.  Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov ani ich používanie.  Ďalšie informácie o tomto obsahuje Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese de-de.facebook.com/policy.php.
Ak si neželáte, aby Facebook mohol spojovať návštevu našich stránok s vaším používateľským účtom vo Facebooku, odhláste sa prosím zo svojho používateľského účtu vo Facebooku.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ TWITTERU 

Na našich stránkach sa používajú funkcie služby Twitter.  Tieto funkcie ponúka  Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco CA 94103, USA.  Používaním služby Twitter a funkcie Re-Tweet sa prepoja vami navštívené webové stránky s vaším účtom Twitter a budú oznámené ostatným používateľom.  Pritom sa na  Twitter zasielajú údaje.  Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ stránok nepoznáme obsah zasielaných údajov ani ich používanie Twitterom.  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Twittera na adrese  twitter.com/privacy.
Môžete zmeniť nastavenie ochrany údajov na Twitteri na adrese  twitter.com/account/settings.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ SLUŽBY XING 

Naše webová stránka používa funkcie siete XING.  Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.  Pri každom zobrazení jednej z našich stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so servermi Xing.  Podľa našich poznatkov sa pritom neukladajú osobné údaje.  Najmä sa neukladajú adresy IP a chovanie používateľov.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a tlačidle Share služby Xing obsahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov firmy Xing na adrese www.xing.com/app/share

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ LINKEDIN 

Naša webová stránka používa funkcie siete LinkedIn.  Poskytovateľom je  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.  Pri každom zobrazení jednej z našich webových stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn.  LinkedIn bude informovaná, že ste navštívili naše webové stránky s vašou IP adresou. Ak stlačíte tlačidlo Recommend v LinkedIn a pritom ste sa prihlásili na svoj účet LinedIn, môže LinkedIn spojiť vašu návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ stránok nepoznáme obsah zasielaných údajov ani ich používanie firmou LinkedIn.
Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov firmy LinkedIn na adrese: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

VÝPOVEĎ, ZMAZANIE, ZABLOKOVANIE 

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele spracovania dát, a právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie týchto údajov.  V tejto záležitosti a s ďalšími otázkami na tému osobné údaje sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás na adresu uvedenú v tiráži.

SÚBORY PROTOKOLOV

Poskytovateľ stránok zberá a automaticky ukladá informácie v súboroch protokolov, ktoré nám váš prehliadač automaticky posiela.  Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Odkazujúca URL
  • Názov pristupujúceho počítača
  • Čas kontaktovania serveru

Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám.  Tieto údaje sa nespojujú s inými zdrojmi dát.  Vyhrádzame si právo na dodatočnú kontrolu týchto údajov, ak získame indície o nezákonnom používaní.

COOKIES

Internetové stránky používajú súbory cookies.  Cookies nespôsobia na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú vírusy.  Cookies slúžia na to, aby našu ponuku spravili príjemnejšou pre používateľov, efektívnejšou a bezpečnejšou.  Cookies sú malé textové súbory, ktoré ostávajú na vašom počítači a ktoré váš prehliadač ukladá.
Väčšina nami používaných súborov cookies sú „session cookies“.  Tie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú.  Ostatné cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite.  Tieto cookies nám umožňujú znova spoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve.
Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, že vás bude informovať o vkladaní cookies a povoľovať cookies iba v jednotlivých prípadoch, vylúči prijímanie cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne, a automaticky aktivuje odstránenie cookies pri zatvorení prehliadača.  Zablokovaním cookies sa obmedzí funkčnosť tejto webovej stránky.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nám pošlete otázky pomocou kontaktného formulára, uložia sa vaše údaje z kontaktného formulára, vrátane vami uvedených kontaktných údajov, kvôli spracovaniu otázky a pre prípad nasledovných otázok.  Tieto údaje nikomu neposkytujeme bez vášho súhlasu.  Upozorňujeme, že prenos dát nie je šifrovaný Ak si toto neželáte, môžete použiť na zašifrovanie svoje vlastné prostriedky a potom poslať emailovú správu na adresu info@blumenbecker.com.

ODMIETNUTIE REKLAMNÝCH SPRÁV

Používanie kontaktných údajov zverejnených v povinnej tiráži na zasielanie výslovne nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta.  Prevádzkovatelia stránok si ponechávajú možnosť právnych opatrení v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom emailového spamu.

NEWSLETTER

Ak máte záujem o zasielanie newslettera ponúkaného na webových stránkach, potrebujeme od vás vašu emailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia skontrolovať, či ste majiteľom uvedenej emailovej adresy a súhlasíte s odberom spravodaja.  Nezberáme ďalšie údaje.  Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a nesprístupňujeme ich tretím osobám.
Udelený súhlas s ukladaním údajov, emailovej adresy ako aj ich používaním na zasielanie spravodaja môžete kedykoľvek odvolať na odkaze "Odhlásiť" v newsletteri.