Blumenbecker Prag s.r.o.

O nás

Společnost Blumenbecker Prag nabízí celou řadu služeb v oblasti Průmyslu 4.0, od automatizace strojů a výrobních linek, přes systémy strojního vidění, regulované pohony, až po kompletní robotické aplikace na klíč, které pomohou individuálně plnit potřeby našich zákazníků. Vlastní kompetence jsme rozšířili také v oblasti dodávek svařovací techniky.

Naši profesionálové mají rozsáhlé zkušenosti s automatizací v mnoha průmyslových odvětvích, kde úspěšně dokončili projekty pro automobilový a strojírenský průmysl po celém světě, stejně tak jako v odvětví energetiky, papírenství a intralogistiky. Díky investicím do výzkumu a vývoje udržujeme krok s nejnovějším vývojem v oblasti automatizační techniky, o čemž svědčí ocenění získaná jak na veletrzích tak i od Svazu průmyslu a dopravy.

Jsme členy Spolku SKLAD, Elektrotechnické asociace České republiky a klastru Mechatronika.

 

Údaje za rok 2021

105
Zaměstnanců
20
Obrat v ml. EUR
5
Lokalit
Blumenbecker
1995
Založení

Partnerské společnosti

ISO 9001 certificate
Logo Siemens Solution Partner

Základní data

Centrála: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, Česká republika
Založení: 10.4.1995
Základní kapitál: 30 mil. CZK
DIČ: CZ63072394
IČO: 63072394

Jednatelé:
Jiří Neumann
Zdeněk Bláha

Adresa:
Blumenbecker Prag s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10 (ČR)

T: +420 225 511 111
F: +420 296 411 620

bpr@blumenbecker.com

Naše místa

Oceněný projekt

Výzkumná platforma pro pokročilé robotické technologie

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008978

Program: Potenciál, OP PIK

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo rozšířit kapacitu společnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci projektu byly vytvořeny dvě výzkumné a inovační kapacity v Bezděčíně a v Brně. V Bezděčíně je v rámci tzv. digitální továrny k dispozici robotická laboratoř pro testování nových technologií v oblasti návrhu a optimalizace výrobních linek s průmyslovými roboty. V Brně je v provozu laboratoř robotického obrábění se zaměřením na frézování a dokončovací aplikace, jako je například odstraňování otřepů.

Seznam pořízeného majetku

K výzkumné infrastruktuře mohou mít přístup další uživatelé jako ke komerční službě. To zahrnuje možnosti testování metod robotického obrábění a programování. Další možností je testování postupů pro robotickou digitální továrnu podle standardu Průmysl 4.0. V obou případech se jedná o velmi specifické technologie: cena služby se proto bude odvíjet od potřeb konkrétního uživatele.

Kontaktní osoba:
Ing. Aleš  Pochylý, apochyly@blumenbecker.com, T: +420 533 339 572