Robot service for Kuka robots

Školení

Odborná školení

Nabízíme široký výběr školení na roboty Kuka, a to ve vlastním školicím centru v Bezděčíně u Mladé Boleslavi.

Základní školení programování

Kurz by vás měl seznámit s roboty a jde o obecný úvod do problematiky robota. Absolvent kurzu se krok za krokem naučí jak uvést robota do provozu, základní nastavení a programovat. Dále jak program kontrolovat a poté jej používat.
Délka kurzu: 3 dny

Pokročilé školení programování

Tento kurz je určen pro programátory robota, kteří absolvovali základní školení. Získané znalosti ze základního kurzu se prohloubí a rozšíří o vpisovanou logiku a logické příkazy. Dále jsou probírána praktická témata z praxe konkrétních účastníků.
Délka kurzu: 3 dny

Školení údržby

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, kteří se roboty zabývají v praxi. Vysvětluje základní principy fungování robota. Absolvent kurzu se naučí jak zjistit a řešit poruchy.
Délka kurzu: 1 den

Doplňkové školení

Tento kurz je určen pro programátory robota, kteří absolvovali základní kurz. Zaměřuje se na specifické technologické pakety, jejich instalací, konfigurací a používání. Je sestaven na základě praktických požadavků jeho účastníků.
Délka kurzu: závisí na počtu probíraných témat, většinou trvá 1 nebo 2 dny

Kapacita školící místnosti je 6 osob. V případě požadavku je možné provádět školení i v jiných prostorách dle požadavku zákazníka (přímo ve výrobním závodě, vybrané školicí místnosti apod.).

Školení může probíhat v německém jazyce.