Odvolání

Společnost činí veškerá opatření, aby informace a čísla na této webové stránce byly přesné. Nebere však na sebe žádnou záruku  ani garanci za to, že uvedené informace a čísla jsou aktualizované, správné a úplné.To platí i pto ostatní webové stránky, na které se odkazují hyperlinkové odkazy. Společnost není rovněž odpovědná za obsah takto propojených webových stránek. Společnost si vyhrazuje právo doplnit, nebo přidat nové údaje do poskytovaných informaci a čísel bez předchozího upozornění.

Obsah stránky je chráněn autorským právem (copyright). Jakékoliv rozmnožování informací a čísel, dále pak použití textů s výjimkou forografií a některých grafů vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti.

Všechny informace a číselné údaje  společně s jejich využitím, loginy na webovou stránku a jakákoliv akce, případná schovívavost nebo opomenutí vztahující se k webové stránce podléhají pouze německému právu.

[Translate to CZ-CS:]

Práva

Basic data:
Registered office: Beckum / Founded: 17.02.1982
Trade register: Local Court Münster HRB 7589
Equity capital: 3.000.000 Euro
VAT ID: DE 814686839
Tax-ID: 304/5980/1986

B+M Blumenbecker GmbH
post office box 12 51
Sudhoferweg 99-107
59269 Beckum

Managing Director:
Dr. Wolfgang Fink

Editor and responsible for content:
B+M Blumenbecker GmbH
Department Communication

PRÁVA:

Copyright 2018 Blumenbecker Group. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo distribuce obsahu z webových stránek firmy Blumenbecker včetně framingu a ostatních rozměrů není povoleno bez předchozího písemného schválení od Blumenbecker Group.