Robotické zváracie bunky Kompaktné. Kompletné. Flexibilné.

Štandardné zváracie bunky od jednorazovej k sériovej výrobe

Popularita robotických zváracích buniek rastie. A nie je divu: zváracie roboty je možné nasadiť vo veľmi malom priestore a jednoducho prekonfigurovať podľa potreby. Vďaka tomu je robotické zváranie veľmi atraktívne, a to aj pre menšie spoločnosti.

Spoločnosť Blumenbecker je už dlhodobo popredným poskytovateľom technológii pre oblúkové, bodové a laserové zváranie v automobilovom priemysle. Tieto nazhromaždené skúsenosti formujú vývoj našich zváracích buniek pre rôzne potreby. Naše zváracie bunky sú vysoko modulárne a štandardizované, teda je možné ich rýchlo prispôsobiť akejkoľvek úlohe. Sú veľmi dobrou voľbou pre firmy s vysokými nárokmi na zváranie akejkoľvek veľkosti, pretože roboty zaisťujú stálu kvalitu vykonaných zvarov v čase.

Štandardné zváracie bunky spoločnosti Blumenbecker disponujú technológiou Plug and Play pre mimoriadnu mobilitu a flexibilitu. Sú to robustné pracoviská, ktoré je možné jednoducho presunúť do príslušných výrobných liniek s pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo žeriavu a jednoducho zapojiť do siete a prívodným potrubiam. Nastavenie a demontáž zaberie len veľmi krátky čas a výsledkom sú minimálne výrobné prestoje. Chcete prekonfigurovať svoju výrobnú kapacitu k výrobe iných súčastí alebo verzii ? Žiadny problém. Naše bunky sa dajú jednoducho rozšíriť vďaka svojmu modulárnemu prevedeniu a jednotnej veľkosti platformy.

Dodávame dve rady štandardných zváracích buniek:

 • Arc2GO pre oblúkové zváranie
 • Weld2GO pre laserové zváranie

Môžeme dodať štandardné zváracie bunky dokonale optimalizované pre vaše potreby.

Päť výhod štandardných zváracích buniek spoločnosti blumenbecker

1. Robustné

Štandardné zváracie bunky spoločnosti Blumenbecker sú neobyčajne robustné. To znamená, že ich je možné jednoducho premiestňovať v priestore výroby pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo žeriavu.

2. Cenovo dostupné

Naše robotické bunky ponúkajú výhodnú investíciu, pretože ich staviame modulárne. Nie sú teda viazané na jedného výrobcu.

3. Variabilé

Vyberte si medzi robotickými bunkami Arc2GO pre oblúkové zváranie alebo Weld2GO pre laserové zváranie.

4. Plug and play

Štandardizované prípojky potrebných médií (elektrina, vzduch, voda, …) urýchľujú uvedenie do prevádzky – rýchlo a jednoducho.

5. Bezpečné

Poskytujeme jedinečné všestranné služby od počiatočnej konzultácie, cez návrh a programovanie, až po údržbu našimi servisnými technikmi.

Arc2GO spoločnosti Blumenbecker: pre jednorazovú a sériovú výrobu

Dodávame štandardné zváracie bunky Arc2GO v troch základných konfiguráciách:

 • S ručným otočným dvojpolohovým stolom
 • S elektrickým otočným dvojpolohovým stolom
 • S trojosím systémom KUKA Posiflex

V prípade, že si prajete, môžeme dodať zváracie bunky aj s bezpečnostnými rolovacími dverami. Znižuje sa tak celkový pôdorys a dvere sú vhodné predovšetkým pre bunky s elektrickými otočnými stolmi.

Štandardné zváracie bunky Arc2GO spoločnosti Blumenbecker majú kompaktné prevedenie. Umožňuje to malý pôdorys, väčšia univerzálnosť aplikácie a výnimočne jednoduchá ovládateľnosť. Vďaka svojej mimoriadnej mobilite je ich možné jednoducho presunúť vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom. Je možná ich jednoduchá integrovateľnosť do zváracieho výrobného prostredia a v prípade, že je nutné vykonať zmeny, je možné rýchle a flexibilné umiestnenie kdekoľvek, kde prinášajú najväčší úžitok a efektivitu vo výrobnej linke.

Môžeme taktiež dodať ďalšie bunkové robotické aplikácie pre špecifické účely, ako napr. lepenie alebo manipulácia.

Spýtajte sa nás na podrobnosti!

Robotové bunky Arc2GO

Arc2GO s ručným otočným stolom

Naše robotické zváracie bunky Arc2GO s ručným otočným dvojpolohovým stolom je naším základným modelom pre oblúkové zváranie. Je ideálny pre malé a stredne veľké spoločnosti. Toto jednoduché, nákladovo efektívne riešenie má užitočné zaťaženie až 100 kg. na stranu(možné rozšíriť až na 250 kg.)

Údaje:

 • Rozmery bunky: 2 300 x 4 200 mm
 • Upevňovacia plocha: 700 x 1 000 mm
 • Menovité napájacie napätie: 400 V, 50 Hz
 • Výstup: 32 A
 • Nadprúdová ochrana: 25 A
 • Vzduch: 6 barov
Blumenbecker's Arc2GO robot cell with manual turntable

Arc2GO s elektrickým otočným stolom

Naša robotická zváracia bunka Arc2GO s elektrickým otočným dvojpolohovým stolom umožňuje jednoduchú manipuláciu aj s ťažkými obrobkami. Užitočné zaťaženie je až 550 kg. na stranu.

Údaje:

 • Rozmery bunky: 2 400 x 5 400 mm
 • Upevňovacia plocha: 700 x 1 200 mm
 • Menovité napájacie napätie: 400 V, 50 Hz
 • Výstup: 32 A
 • Nadprúdová ochrana: 25 A
 • Vzduch: 6 barov
Blumenbecker's Arc2GO robot welding cell with an electric two-station turntable

Arc2GO s trojosím systémom kuka posiflex

Naša robotická zváracia bunka Arc2GO s trojosím systémom KUKA Posiflex a dvoma vodorovnými polohovacími zariadeniami kombinuje vysokú rýchlosť otáčania s minimálnym oneskorením. Všetky tri osi sú synchrónne riadené robotom. Viacosí polohovací systém nastaví obrobok rýchlo a presne čím zvýši produktivitu, kvalitu a zaistí maximálnu efektivitu a spoľahlivosť procesu. Užitočné zaťaženie je až 1000 kg. na stranu.

Údaje:

 • Rozmery bunky: 3 400 x 6 500 mm
 • Upevňovacia plocha: 800 x 1 800 mm
 • Menovité napájacie napätie: 400 V, 50 Hz
 • Výstup: 32 A
 • Nadprúdová ochrana: 32 A
 • Vzduch: 6 barov
Blumenbecker's Arc2GO robot welding cell with a 3-axis KUKA Posiflex system

Weld2GO spoločnosti Blumenbecker: vysokokvalitné laserové zváranie

Laserové zváracie stanice sa používajú pre rôzne výrobné aplikácie – od spájkovania striech a zadných dvier v automobilovom priemysle, až po zváranie plášťu dvier pred lisovaním. Môžu však vykonávať pohľadové zvary nerezu, hliníku alebo medi, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy.

Weld2GO je kompletný, mobilný štandardizovaný systém pre robotické laserové zváranie a plátovanie.

Robotové bunky Weld2gGO

Laserové zváranie s Weld2gGO

Laserovú zváraciu bunku s otočným stolom Weld2GO je možné rozšíriť až na osem robotických osí a maximálne využiť dostupný priestor.

Rozmery bunky

 • Šírka: 2 300 mm
 • Hĺbka: 3 750 mm
 • Výška: 600 mm

Veľkosť dielov

 • Obrys: Max. 1 000 x 700 mm (Š x H)
 • Pracovný priestor: 1 000 x 700 x 400 mm (Š x H x V)
 • Maximálne užitočné zaťaženie: 2 x 500 kg
Blumenbecker's Weld2GO laser welding cell

Laserové naváranie s Weld2GO

Laserová zváracia bunka Weld2GO je štandardizovaná robotická bunka s posuvnou hornou časťou. Je možné ju jednoducho premiestniť s pomocou vysokozdvižného vozíka a rozšíriť až na osem robotických osí.

Laserové naváranie nanáša na povrch obrobku prakticky každý typ materiálu. Tento proces funguje veľmi dobre najmä u povrchovej úpravy a často sa používa na opravu veľkých súčastí ako napr. matríc, foriem alebo dielov motora a turbín, ktorých výmena je príliš nákladná.

Veľkosť dielov

 • Obrys: Max. 2 000 x 1 000 mm (Š x H)
 • Pracovný priestor: 1 200 x 800 x 400 mm (Š x H x V)
 • Maximálne užitočné zaťaženie: 2 000 kg

Rozmery bunky

 • Šírka: 2 300 mm
 • Hĺbka: 2 750 mm
 • Výška: 2 600 mm
Weld2GO laser cladding

Súčasti weld2go

Weld2GO sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré je možné použiť spoločne alebo oddelene.

Zahŕňajú:

 • Robustný základový rám (bezpečnostná bunka)
 • Kompletný laserový a robotický systém (robot, laserový zdroj s príslušenstvom, chladič, ovládací systém, procesná laserová hlava, dávkovač prášku a automatické generovanie dráhy robota)
 • QuickConnect – montované prívodné prípojky, ktoré používajú systém rýchlo-spojky

Táto Plug and Play bunka môže byť pripravená k prevádzke do ôsmich hodín po inštalácii.

Weld2GO je certifikovaná podľa normy EN 12254. Vďaka kompatibilnému prevedeniu je ju možné jednoducho presúvať s pomocou vysokozdvižného vozíka alebo žeriavu.

Weld2GO components