Individual solutions for machining with robots

Robotizácia Flexibilná a efektivna

Flexibilná a efektivna

Robotizácia sa stáva čoraz populárnejšia.V porovnaní s obrábacími centrami robotické obrábanie ponúka oveľa väčšiu flexibilitu z hľadiska možných aplikácií a predovšetkým väčšieho pracovného rozsahu. Pridanie biaxiálneho polohovadla robotu Vám dáva ďalšie dve osi, ktoré sú riadené synchronne s pohybom robota. Pripojením robota na lineárnu dráhu jazdy môže byť pracovná oblasť ešte predĺžená. Rovnako ako CNC stroje, robot môže pracovať aj ako automatický menič nástrojov a meniť nástroje počas procesu obrábania.

Robotizácia - Robotické obrábanie v podstate zahŕňa päť úloh:

 1. Frézovanie: Klasické 3D alebo 5D frézovanie materiálov, napríklad neželezných kovov, dreva a plastu.
 2. Tvarovanie: Ohýbanie odliatych dielov, hliníkových zliatin a liatiny.
 3. Rezanie: Laserové / plazmové rezanie
 4. Brúsenie: Brúsenie tvarovo zložitých plastov a kompozitných materiálov.
 5. Leštenie: Leštenie rôznych materiálov.

Vaše individuálne riešenie pre robotiku

V oblasti robotického obrábania ponúka spoločnosť Blumenbecker individuálne riešenie podľa vašich požiadaviek. Používame iba najmodernejšie softvérové ​​nástroje (Autodesk PowerMill, Siemens Process Simulate) a vlastné skúšobné centrá. Po konzultácii s Vami vykonávame testy uskutočniteľnosti, v ktorých je výkon robota prakticky overený, s ohľadom na požadovanú kvalitu povrchu a požadovaný cyklus.

Blumenbecker má skúsený tím s dlhoročnou praxou v oblasti priemyselnej robotiky. Poznáme možnosti a obmedzenia robotov pre aplikácie. Vždy vykonávame presnú kalibráciu nástrojov a umiestnenia objektov, aby sme maximalizovali presnosť a zaistili hladký pracovný postup.

Poskytujeme kompletné pracovné prostredie z jediného zdroja, integrujeme riešenie robota do vašich procesov a systémov, vycvičujeme prevádzkový personál a poskytujeme spoľahlivú technickú podporu.

Výhody robotického obrábania

 • Väčšia flexibilita a väčší priestor
 • Offline programovanie ciest robotov
 • Cenovo dostupné 5D spracovanie
 • Úspory nákladov a času vďaka rýchlejšiemu uvedeniu do prevádzky

Naše služby

Návrh

Viac ako len hardware

Navrhujeme nielen konkrétne riešenia pre vás, ale tiež ich integráciu do vášho výrobného procesu. Tým získate istotu plánovania už v rannej fáze. Vybavený najmodernejším 3D softwarom naši inžinieri naplánujú a nasimulujú vaše robotické pracovné stanice a bunky.

Programovanie

viac ako len kód
Programujeme roboty, snímače a programovateľné logické jednotky (PLC) s najmodernejším softwarom. To zahŕňa návrh robotických pracovných buniek v 3D a tiež vykonanie offline simulácii pred zahájením výroby. S týmto prístupom môžeme navrhnúť a testovať výrobné procesy v dynamickom 3D prostredí, definovať a overiť sekvencie výrobného procesu s reálnych správaním, optimalizovať doby cyklov a simulovať uvedenie výrobných systémov do prevádzky. Výrobné programy sa testujú virtuálne vopred, aby sa odstránili nedostatky v návrhu už v rannej fáze a overili sa informačné toky medzi PLC a robotmi. Všetky tieto prípravy pomáhajú vytvoriť a sfunkčniť vaše robotické pracovisko ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše bohaté skúsenosti s programovaním robotov tvoria veľmi dobrý základ pre riešenia komplexných úloh automatizácie v priemyselných zariadeniach po celom svete.

Viac informácií o programovaní

Uvedenie do prevádzky

Komplexné projektové riadenie až po uvedenie do prevádzky
Pridelíme vám projektového manažéra, ktorý bude koordinovať váš projekt od konzultácie po realizáciu a taktiež po nej. Naši odborníci nainštalujú a uvedú do prevádzky vaše systémy pod dohľadom projektového manažéra.

Sledujú proces uvedenia do prevádzky, testujú dostupnosť a optimalizujú procesy pre rýchlu integráciu zariadenia do vášho výrobného procesu. Naše služby zahŕňajú zmenný dohľad našimi inžiniermi a taktiež školenia obsluhy a údržbových technikov.

Inštalácia a demontáž

Montáž v oblasti priemyselnej robotiky vyžaduje vysoký stupeň odbornosti a flexibility. Náš veľký tím kvalifikovaných pracovníkov, majstrov, technikov a inžinierov sa stará o vaše potreby. V prípade potreby tiež demontujeme alebo nahradíme staré systémy.

Popredajný servis

Udržujeme všetko v bezporuchovej prevádzke

Náš prístup komplexného servisu zaisťuje vysokú spokojnosť zákazníkov a prvotriednu výkonnosť daného stroja. Ak si prajete, môžeme zaistiť komplexný popredajný servis vašich robotických pracovísk po celom svete.

Nevykonávame len bežnú údržbu, ale dodávame aj diely a príslušenstvo pre mechanické a elektrické systémy a prerábame program alebo upravujeme stroje podľa požiadavky zákazníka.

Naši technici a inžinieri môžu vykonávať aj bežnú údržbu robotov, ktoré nedodali alebo neinštalovali. V tomto ohľade vystupujeme napr. ako systémový partner spoločnosti KUKA.

Naše služby zahŕňajú:

 • Pravidelnú údržbu robotov
 • Dodávku a inštaláciu náhradných dielov
 • Úpravu prevedenia a vlastnosti robotov
 • Preprogramovanie a prestavbu

Opravy, ktoré nemôžu byť vykonané na mieste, budú vykonané v jednej z našich dobre vybavených opravární. Často používané náhradné diely máme na sklade.

Môžeme vám taktiež pomôcť s prípadnými nečakanými problémami s vašimi robotmi. Reagujeme rýchlo a používame osvedčené procesy odstraňovania porúch, aby sme znovu rýchlo uviedli vašu výrobu do prevádzky.

Školenia

Ponúkame Vám odborné školenie pre priemyselné roboty KUKA. Školenie sa uskutočňuje v robotickom centre Blumenbecker Slovakia v Bratislave , kde sú  pre tieto účely nainštalované plne funkčné roboty KUKA s rôznymi typmi riadení KRC ako aj štandard VW.

Ponuka školení podľa úrovne a typu riadenia:

Operátor - začiatočník -  pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2, KRC 4

Operátor - začiatočník - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Expert - pre KUKA Standard KRC 1, KRC 2

Expert - pre VW Standard V KRC 1, V KRC 2, V KRC 4

Opravy

Ponecháme na sklade najdôležitejšie náhradné diely robotov, ktoré sme nainštalovali a dokážeme ich dodať do 24 hodín. Prostredníctvom spolupráce s ostatnými divíziami vám môžeme ponúknuť aj kvalifikované inžinierske a opravárenské služby pre zložitejšie úlohy. Vďaka mnohým servisným bodom je vždy jeden z našich technikov k dispozícií a je zárukou hladkého fungovania vašich robotových systémov.

Údržba

Ponúkame vám na mieru šitú údržbu a servis. Okamžite vykonáme potrebné opravy.

Modernizácia

Rozhodli ste sa modernizovať alebo upraviť vaše zariadenie? Počítajte s našou pomocou pre každú fázu projektu - od predbežného poradenstva až po vypracovanie projektovej dokumentácie na programovanie a realizáciu.

Modernizujeme staré automatizačné systémy, ako sú staré centrálne systémy Simatic S5 tým, že ich nahradíme novými. Ako je Simatic S7 s distribuovanými modulmi.S nami sú vylepšienia zariadení v dobrých rukách.

Potrebujete individuálne riešenie a odborné poradenstvo?