Blumenbecker news teaser

Převzali jsme Cenu za průmysl 4.0

V pondělí 5. října 2020 udělil Svaz průmyslu a dopravy ČR Cenu za průmysl 4.0 týmu složenému z Blumenbecker Prag, CIIRC ČVUT v Praze a FSI VUT v Brně.

Projekt firmy Blumenbecker Prag uspěl díky inovativnímu využití principů digitální továrny při integraci průmyslových robotů do výrobních linek. „Spoluprací s VUT a ČVUT jsme zřídili testovací pracoviště, jehož cílem je ověřit principy Průmyslu 4.0 v praxi. Projekt přímo řeší virtuální uvedení do provozu robotického pracoviště na základě principů digitální továrny. Dovolil nám zkrátit čas od objednávky až po dodání zařízení v řádech dnů až týdnů,“ vysvětluje Andrej Schvarc, jednatel společnosti.

Více informací v přiložené tiskové zprávě.