Blumenbecker news teaser

Získali jsme ocenění Svazu průmyslu a dopravy ČR

Společně s dalšími čtyřmi projekty jsme obdrželi uznání za ojedinělý projekt v České republice tzv. „e-Robot“. Jedná se o testovací robotickou linku, kde jsou spolu roboty KUKA, ABB a FANUC.

Robotická linka eRobot simuluje reálnou výrobu a obsahuje kromě manipulačních úloh i jiné výrobní operace (svařování, lemování a broušení). Na konci vyjde z linky hotový testovací výrobek (svařovaná konstrukce z upravených ocelových plechů) v podobě krmítka pro ptáky.
Naši odborníci vytvořili simulační model plánované testovací linky a virtuálně ji zprovoznili. Projekt integruje i samostatnou robotickou stanici na bázi Bin-Pickingu, kalibraci virtuálního modelu pracoviště s realitou a softwarovou nadstavbu pro minimalizaci času a energetické spotřeby robotů.

Týmu našich zaměstnanců, kteří se přípravě a následnému zprovoznění věnovali, tímto gratulujeme k dokončenému projektu a k úspěchu v soutěži!