Laser welding technology

Laserové svařování

Laserové svařování je až 8krát rychlejší než TIG svařování.

Laser je v principu vysoce koncentrovaný paprsek světla, který představuje největší koncentraci energie vyrobené člověkem. Díky tomu je možné použít laserový paprsek jako velmi efektivní prostředek pro úlohy jako řezání, sváření, pájení, povrchová úprava, ablace (ostraňování povrchové vrstvy) apod.

Technologie laserového svařování

 • Svařování bez přídavného materiálu
 • Svařování s přídavným materiálem
 • Pájení
 • Navařování
 • Ablace (odstranění povrchové vrstvy)
 • 3D řezání robotem

Efektivita procesu laserového svařování

 • Vysoké rychlosti procesů (laser je 8x rychlejší než sváření TIG-em)
 • Malé tepelné ovlivnění materiálu – snížení, popř. úplné odstranění následného opracování
 • Úhledný povrch svaru – minimální, nebo vůbec žádné následné obrušování

Výhody laserového svařování

 • Vysoká hustota výkonů v dopadové ploše – minimální deformace materiálu
 • Teplo přechází do materiálu ve velmi krátkém čase –vysoká rychlost sváření
 • Energie laserového paprsku je schopná roztavit každý známý materiál
 • Příkon tepla se do materiálu předává ve několika milisekundách, což umožní svářet i v blízkosti materiálu citlivého na teplo (sklo, plasty)
 • Svary mají vysokou pevnost a jsou bez pórů
 • Efektivně hluboké svary se mohou dělat s materiály o tloušťce až do 25 mm
 • Laserový paprsek může lokálně svářet i těžko dostupná místa, která by jinak nebylo možno svařit vůbec

Naše nabídka

Laboratoř pro laserové sváření byla postavena v areálu Výzkumného ústavu sváření (VÚZ) v Bratislavě a v těsné spolupráci s ním. Svým zákazníkům nabízí širokou paletu služeb, pokud se zákazník rozhodne vyzkoušet, a/nebo použít ve svojí technologii laserové sváření. Firma Blumenbecker Slovakia s.r.o. (dceřiná firma Blumenbecker Prag s.r.o.) poskytuje svým potenciálním zákazníkům následující:

 • Odzkoušení vzorků laserového svaru tak, aby pozdější implementace pracoviště laserového sváření byla již hned od počátku plně funkční
 • Vzhledem ke spolupráci s VÚZ možnost získání certifikátu kvality laserového svaru
 • Laserové sváření menšího až středního počtu svařenců na zakázku podle zadání zákazníka
 • Odborné konzultace, technická podpora
 • Dodávka kompletního pracoviště laserového sváření, případně včetně robota - vše z jedné ruky
 • Záruční a pozáruční servis celého pracoviště

Naše služby

Programování

Víc než jen kód
Programujeme roboty, snímače a programovatelné logické jednotky (PLC) s nejmodernějším softwarem. To zahrnuje návrh robotických pracovních buněk ve 3D a také provedení offline simulací před zahájením výroby. S tímto přístupem můžeme navrhnout a testovat výrobní procesy v dynamickém 3D prostředí, definovat a ověřit sekvence výrobního procesu s reálným chováním, optimalizovat doby cyklů a simulovat uvedení výrobních systémů do provozu. Výrobní programy se testují virtuálně předem, aby se odstranily nedostatky v návrhu již v rané fázi a ověřily se informační toky mezi PLC a roboty. Všechny tyto přípravy pomáhají vytvořit a zprovoznit vaše robotické pracoviště daleko rychleji a efektivněji.

Naše bohaté zkušenosti s programováním robotů tvoří velmi dobrý základ pro řešení komplexních úkolů automatizace v průmyslových zařízeních po celém světě.

Další informace o programování

Uvedení do provozu

Komplexní projektové řízení po uvedení do provozu
Přidělíme vám projektového manažera, který bude koordinovat váš projekt od konzultací po realizaci a také po ní.

Naši odborníci nainstalují a uvedou do provozu vaše systémy pod dohledem projektového manažera. Sledují proces uvedení do provozu, testují dostupnost a optimalizují procesy pro rychlou integraci zařízení do vašeho výrobního procesu. Naše služby zahrnují směnný dohled našimi inženýry a také školení obsluhy a techniků údržby.

Školení

Nabízíme školení a další vzdělávací kurzy ve školicím středisku v Praze, Bratislavě, Katovicích, Kyjevě a Iserlohnu, abychom pomohli našim zákazníkům získat maximum znalostí a dovedností z jejich robotických řešení. Ve třídách jsou jako učební pomůcky instalované plně funkční roboty.

Každý rok realizujeme více než 100 kurzů s následujícími tématy:

 • Obecné školení obsluhy pro instalované systémy
 • Školení údržby robotů
 • Školení programování robotů
 • Softwarové školení pro uživatelský software robotů dodaný společností Blumenbecker

Zobrazit více

Poprodejní servis

Udržuje vše v bezproblémovém provozu

Náš přístup komplexního servisu zajišťuje vysokou spokojenost zákazníků a prvotřídní výkonnost dodaného stroje. Pokud si přejete, můžeme zajistit kompletní poprodejní servis vašich robotických pracovišť po celém světě. Neprovádíme pouze běžnou údržbu, ale dodáváme také díly a příslušenství pro mechanické a elektrické systémy a přeprogramováváme nebo upravujeme stroje podle požadavků zákazníka.

Naši technici a inženýři mohou provádět i běžnou údržbu robotů, které jsme nedodali nebo neinstalovali. V tomto ohledu vystupujeme např. jako systémový partner společnosti KUKA.

Naše služby zahrnují:

 • Pravidelnou údržbu robotů
 • Dodávku a instalaci náhradních dílů
 • Úpravu provedení a vlastností robotů
 • Přeprogramování a přestavbu

Opravy, které nemohou být provedeny na místě, budou provedeny v jedné z našich dobře vybavených opraven. Často používané náhradní díly máme skladem.

Můžeme vám také pomoci s případnými nečekanými problémy s vašimi roboty. Reagujeme rychle a používáme osvědčené procesy odstraňování závad, abychom znovu rychle uvedli vaši výrobu do provozu.

Potřebujete individuální řešení a odborné poradenství?